Search billions of records on Ancestry.com
   
Website logo - Click to go to Home pagetranslations Page

Wordlist english (modern) - Hungarian

abacus = abakusz

abandon = elhagy, lemond

abbess = apátnõ

abbey = apátság

abbot = apát

abbreviation = rövidités

ABC = ábécé

abdicate = lemond

abdication = lemondás

abdomen = has, alhas

abdominal = altesti

aberration = aberráció, eltévelyedés, hiba

abet = agitál, segit, támogat

abhor = utál

abhorrence = utálatosság

abhorrent = utálatos

abide = vár, várakozik

abjure = megsemmisit

Abkhazia = Abházia

Abkhazian = abház

ablative = ablativus, távolitó

ablaze = izzó

able = képes

abnormal = abnormális, abnormis

abnormity = anomália

abolish = megsemmisit

abominable = utálatos

abominate = utál

abomination = utálatosság

abort = abortál, megszakit

abortion = abortusz, megszakitás

abound = bõvelkedik

about = körýl, körýlbelýl

about-face = változás

above = alant

above-board = becsýletes

abrasive = éles, hegyes

abroad = kýlföldön

abrogate = megsemmisit

abrupt = hirtelen

abruptly = hirtelen

abscess = fekély

abscissa = abszcissza

absent = távollévõ

absinth = abszint

absolute = abszolút, tökéletes, szýkségszerû

absolutely = abszolút, teljesen, mindenképpen, okvetlenýl

absolute ruler = autokrata, zsarnok

absolutism = abszolútizmus

absorb = abszorbeál, diszponál

absorption = abszorpció

abstention = tartózkodás

abstinence = tartózkodás

abstract = absztrakt, elvont

absurd = abszurd, képtelen

absurdity = abszurditás, képtelenség

abundance = bõség

abundant = bõséges, bõvelkedõ

abundantly = bõséggel, bõven

abysmal = szörnyû

abyss = mélység

Abyssinia = Abesszinia, etiópia

Abyssinian = abesszin, etióp

acacia = akác

academic = akadémiai, diák

academician = akadémikus

academy = akadémia

accede = egyezik

accelerate = gyorsit

accent = hangsúlyoz, hangsúly, akcentus

accentuate = hangsúlyoz

accept = akceptál, elfogad

acceptable = elfogadható

acceptance = elfogadás

accepted = elfogadott

acceptor = elfogadó

access = attak, roham, támadás

accession = szerzemény

accessory = gyorsitó

accident = baleset

acclaim = szaval, szavalat, tapsol

acclamation = szavalat

accommodate = alkamaz, illeszt

accommodation = alkalmazás

accomodate = segit

accompany = kisér, elkisér

accomplish = elér, teljesit

accord = akkord, megegyezés, összhangzat

accordance = akkord, megegyezés, összhangzat

according as = szerint

according to = szerint

accordion = harmonika

accost = megszólit

account = felvilágositás, számla

accredit = akkreditál

accretion = növekedés

accrue = nõ, nõvekszik

accumulate = felhalmoz

accumulation = tömeg

accumulator = akku, akkumulátor

accurate = pontos, preciz

accusal = vád

accusation = vád, besúgás, feljelentés

accusative = accusativus, tárgyeset

accuse = vádol, besúg, feljelent

accused = vádlott

acerbic = éles, hegyes, keserû

acerbity = élesség

acetate = acetát

acetone = aceton

acetous = savanyú

acetylene = acetilén

ache = fáj, fájdalom, sóvárog, vágyakozik

achieve = megszerez, elér, esinál, tesz, teljesit

achievement = cselekmény, tett

Achilles = Achilles

Achilles' heel = Achilles-sarok

acid = savanyú, sav, éles, hegyes

acolyte = beavatott, hive, tag

acoustic = akusztikai, akusztikus

acoustics = akusztika

acquaint = informál, tájékoztat, tudat

acquire = megszerez, vásárol, vesz

acquired = tanult, megtanult

acquisition = szerzemény, vásárlás

acrid = éles, hegyes

acrimonious = éles, hegyes

acrimony = élesség

acrobat = akrobata, légtornász

acrobatic = akrobatikus

acrobatics = akrobatika

Acropolis = Akropolisz

across = keresztýl

across from = ellen

act = cselekszik, tesz, cselekmény, tett, akta, akt, esinál

action = tevékenység, cselekmény, tett

activate = aktivizál, mozgósit

active = agilis, tevékeny, aktiv

activity = tevékenység, aktivitás

act of grace = amnesztia, közkegyelem

actor = mûvész, szinész

actress = szinésznõ

actual = igazi

acuity = élesség

acupuncture = akupunktúra

acute = éles, hegyes, akut, heveny

ad = hirdetmény, reklám

adagio = adaggio

Adam = ádám

adapt = alkamaz, illeszt

adapted = alkalmazott

add = összead, hozzáad, hozzáépit

addition = hozzáadás, összeadás

additional = egyéb, más

addled = buta

address = cimez, cim, megszólit

address list = cimjegyzék

add up = összead

adept = beavatott, hive, tag

adequate = adekvát, alkamas, megfelelõ

adherent = beavatott, hive, tag

adherents = tagság, párttagság, követõk

adieu = viszlát, viszontlátásra, a viszontlátásra

adjacent = melletti, szomszédos

adjourn = elodáz, halaszt, halogat

adjunct = hozzáadás

adjust = alkamaz, illeszt

adjutant = adjutáns

administer = adminisztrál, intéz

administration = adminisztráció, nyilvántartás, kormány

administrator = adminisztrátor, intézõ

admiral = admirális, tengernagy

admiration = csodálat

admire = bámul, csodál

admission = elfogadás

admit = megadni

ado = lárma, zaj

Adonis = Adónisz

adopt = adoptál, örökbefogad

adopted = adoptált

adoration = imádás, imádat

adore = imád

adored one = imádott

adorer = imádó

adrenaline = adrenalin

Adriatic = Adria, Adriai-tenger

Adriatic sea = Adria, Adriai-tenger

adroit = ýgyes, élénk

adult = felnõtt

advantage = elõny

advantageous = kedvenc

adventitious = gyorsitó

adventure = kaland

adverb = adverbium

adversary = antagonista, ellenfél, ellenség

advertisement = hirdetmény, reklám

advice = tanács

advocate = ýgyvéd

aerial = antenna

aerodrome = repýlõtér

aeronautics = repýlés

aeroplane = repýlõgép

aerosol = aeroszol, spray

affable = kedves, nyájas

affair = dolog, ýgy

affect = meghat

affection = szeretet

affectionate = odaadó

affix = végzõdés

affluent = gazdag

Afghan = afganisztáni, afgán

Afghanistan = Afganisztán

Afghan woman = afgán

afire = izzó

aflame = izzó

afoot = gyalog

afresh = ismét, újra

Africa = Afrika

African = afrikai

Afrikaans = búr

Afro-Asian = afroázsiai, afro-ázsiai

after = után

afternoon = délután

afterwards = aztán, azután, késõbb, utána

again = ismét, újra

against = ellen

agape = agapé, szeretet-lakoma

agave = agávé

age = kor

agency = ýgynökség

agent = ágens, ýgynök

aggrandize = nagyit

aggrandizement = nagyitás, nagyobbitás

aggravate = ront

aggression = agresszió, attak, roham, támadás

aggressive = agressziós, agressziv, támadó

aggro = agresszió

agile = kecses, élénk

agitate = agitál, meghat

agitation = agitálás

aglow = izzó

agog = kiváncsi

agonize = agonizál, haldoklik

agony = agónia, haldoklás

agrarian = földmûves

agree = egyezik

agreeable = kellemes

agreeably = kellemesen

agreement = akkord, megegyezés, összhangzat

agriculture = földmûvelés, agronómia

agriculturist = agronómus

agronomics = agronómia

ah = á

aid = asszisztens, segit, segitség

aide-de-camp = adjutáns

AiDs = aids

ailment = betegség

aim = céloz, cél

air = levegõ, ária

aircraft = repýlõgép

airdrome = repýlõtér

airfield = repýlõtér

airmail = légiposta

airplane = repýlõgép

airport = repýlõtér

alabaster = alabástrom

alarm = figyelmeztet, riaszt, riadó

Alaska = Alaszka

Albania = Albánia

Albanian = albán

albatross = albatrosz

Albert = Albert

album = album

alchemy = alkimia

alcohol = szesz, alkohol

alcoholic = alkoholista

aldehyde = aldehid

ale = sör

alert = élénk

Alexander = sándor

Alexandria = Alexandria

alga = alga

algebra = algebra

algebraic = algebrai

Algeria = Algéria

Algerian = algériai

Algiers = Algir

algorithm = algoritmus

alibi = alibi

alien = utálatos

all = minden, mind

all about = mindenhol, mindenýtt

allegory = allegória

allergy = allergia

alliance = szövetség

alligator = alligátor

alliteration = alliteráció

all of it = mind

all over again = ismét, újra

all the = minden, mindenki

almanac = almanach

almost = majdnem

alms = alamizsna

aloe = aloé

alone = egyedýl, csak

alpaca = alpakka

alphabet = ábécé

alphabetical = alfabetikus

Alps = Alpesek, Alpok

also = is, szintén

altar = oltár

alteration = változás

alternate = váltakozik

alternative = altenativa

altitude = magasság

altogether = minden

altruism = altruizmus

altruistic = altruista

aluminium = aluminium

aluminum = aluminium

always = mindenkor, mindig

amateur = amatõr

Amazon = amazon

ambassador = nagykövet

ambiguous = kettõs

ambition = ambicio, törekvés

ambitious = ambiciózus

ambivalence = ambivalencia, kettõsség

amen = ámen

America = Amerika

American = amerikai

Americanize = amerikanizál

americium = americium

amethyst = ametiszt

ammonia = ammónia

amnesty = amnesztia, közkegyelem

among = között

amorphous = alaktalan, amorf

amount = szám

ampere = amper

amphitheatre = amfiteátrum

amphora = amfóra

ample = terjedelmes

amplitude = amplitúdó, kilengés

amputate = amputál

amputation = amputáció, amputálás

Amsterdam = Amszterdam

amulet = amulett, érem

amuse = szórakoztat

amusement = szórakozás

amusing = szórakoztató, vidámmá tevõ

anachronism = anakronizmus

anaconda = anakonda

anaemia = anémia, vérszegénység

anaesthesist = altatóorvos

anagram = anagramma

analogous = analóg

analogy = analógia, párhuzam

analyse = analizál, elemez

anapaest = anapesztus

anarchist = anarchista

anarchy = anarchia, káosz

anatomical = anatómiai

anatomist = anatómus

anatomy = anatómia

ancient = antik, régi

and = és

Andalusia = Andalúzia

Andromeda = Androméda

anecdote = anekdóta

anew = ismét, újra

angel = angyal

angelic = angyali

angle = szöglet

Anglican = anglikán

Anglo-saxon = angolszász

angry = haragos, mérges

aniline = anilin

animal = állat

animate = animál

anise = ánizs

ankle = boka

anniversary = évforduló

annul = megsemmisit

anode = anód

anomaly = anomália

anonymous = anonim, névtelen

another = egyéb, más, másik, másmilyen

answer = ffelel, válaszo, felel, válasz

ant = hangya

Antarctic = Antarktisz, antarktikus, antarktiszi

antelope = antilop

antenna = antenna

anthology = antológia

anthracite = antracit

anthropologist = antropológus

anthropology = antropológia

antibiotic = antibiotikum

Antilles = Antillák

antimony = antimon

antique = antik, régi

anti-semite = antiszemita, zsidóellenes

anti-semitic = antiszemita

anti-semitism = antiszemitizmus

antiseptic = antiszeptikus

anti-tank gun = páncélököl

antithesis = antagonizmus, antitézis

Antony = Antal

anus = végbél

anything = valami

anywhere = valahol

aorta = aorta

apart = kýlönálló

apathy = apátia

Apennines = Appeninek

aphorism = aforizma

Aphrodite = Afrodité

apiarist = méhész

apiary = kaptár, méhkas

apocalypse = végitélet

apocryphal = apokrif

Apollo = Apolló

apostle = apostol

apostolic = apostoli

apostrophe = aposztróf

apparatus = apparátus, készýlék

appear = feltûnik, megjelenik

appearance = nézet, kinézet, látszat

appellation = név

appendix = fýggelék

appetite = étvágy

applaud = szaval, tapsol

apple = alma

apple juice = almalé

apple-sauce = almapýré

apple-tree = almafa

apply = alkalmaz, applikál

appointment = randevú

appreciate = kedvel, szeret

apprehension = letartóztatás

approach = odalép, közeledés

approval = szavalat

approximately = körýlbelýl

apricot = barack, sárgabarack

April = április

aptitude = tálentum, tehetség

aquamarine = akvamarin, tengerkék

aquarium = akvárium

aquatic = viz-

aqueduct = vizvezeték

Arab = arab

arabesque = arabeszk

Arabia = Arábia

Arabian = arab

Arabian woman = arab

Arabic = arab

arbitrary = tetszõleges

Arcadia = árkádia

archaeologist = archeológus, régész

archaic = archaikus, avitt, elavult, õsi

archaism = archaizmus

Archimedes = Archimédesz

architect = épitész

architecture = architektúra, épitészet

archive = archivum

archives = archivum

Arctic = Arktisz, arktiszi, sarki

Ardennes = Ardennek

ardent = izzó

area = terýlet

arena = aréna

Argentina = Argentina

Argentine = argentina

argue = társalog

argument = érv, indok

aria = ária

Ariadne = Ariadné

arise = szýletik

aristocracy = arisztokrácia

aristocrat = arisztokrata

arithmetic = aritmetika, számtan

arm = fegyverez, kar

armature = armatúra

armchair = fotel

Armenia = örményország

Armenian = örmény

Armenian woman = örmény

armoury = arzenál

army = had, sereg, hadsereg

aroma = aroma, iz

around = körýl, körýlbelýl

arrange = rendez, szervez

arrest = letartóztat, letartóztatás

arrival = beutazás, érkezés

arrive = érkezik, megérkezni

arrogant = arrogáns, szerénytelen, követelõzõ

arse = végbél

arsenal = arzenál

art = mûvészet

artery = ér, artéria

artichoke = articsóka

article = cikk

artificial = mesterséges

artisan = iparos, kézmûves

artist = artista, mûvész

Aryan = árja

as = mikor, hogy, milyen, mint, szerint, amúgy, igy, mert

asbestos = azbeszt

ash = hamu

Asia = ázsia

Asian = ázsiai

ask = kérdez

asparagus = spárga

aspect = nézet, kinézet

asphalt = aszfalt

aspire = aspirál, sóvárog

aspire to = aspirál, sóvárog

aspirin = aszpirin

ass = szamár

assault = támad

assembly = gyûlés, kozgyûlés

assert = állit

assets = aktiva

assimilate = asszimilál

assist = segit

assistant = adjunktus, asszisztens

association = szövetség

Assyria = Assziria

asthma = asztma

astrologer = asztrológus, csillagjós

astronaut = asztronauta, ûrhajós

astronomer = asztronómus, csillagász

asymmetric = asszimetrikus

asymmetrical = asszimetrikus

at = mellett

at all = teljesen

atavism = atavizmus, csökevény

atheism = ateizmus, hitetlenség

atheist = ateista, hitetlen

Athena = Athén

Athene = Athén

Athens = Athén

athlete = atléta

at home = itthon

Atlantis = Atlantisz

atlas = atlasz

atmosphere = atmoszféra, légör

at night = éjjel

atoll = atoll

atom = atom

at present = most

atrocity = utálatosság

attack = támad, attak, roham, támadás

attain = megszerez, elér

attend = látogat

attentive = figyelmes, körýltekintõ

at that place = oda, ott

attitudinize = affektál

attract = csábit, vonz

attune = alkamaz, illeszt

auction = aukció

audience = hallgatóság, közönség

auditory = auditórium

augment = nagyit

August = augusztus

aunt = nagynéni

aurora = hajnal

Australia = Ausztrália

Australian = ausztrál

Australian woman = ausztrál

Austria = Ausztria

Austrian = osztrák

author = szerzõ

autism = autizmus

autobiography = önéletrajz

autobus = busz, autóbusz

autocrat = autokrata, zsarnok

autodidact = autodidakta, önképzõ

automatic = automata

automobile = autó, kocsi

automoton = automata

autonomic = autonóm, önálló

autonomous = autonóm, önálló

autonomy = autonomia, önállóság

autumn = õsz

avaricious = fösvény, zsugori

avenue = sugárút

average = átlag

aversion = antipátia, ellenszenv

aviation = repýlés

await = vár, várakozik

away = messze

awful = utálatos

axiom = axióma

azimuth = azimut

Azores = Azori-szigetek

Babel = Bábel, Babilón

baby = baba, bébi, kisbaba, csecsemõ

Babylon = Bábel, Babilón

Babylonia = Babilónia

Bacchus = Bacchus

back = hát

bacon = szalonna

bacterium = baktérium

bad = rossz

bag = zsák

baggage = poggyász

bairn = gyermek

bake = sýt

bakelite = bakelit

baker = pék

balalaika = balalajka

balcony = balkon, erkély

baldachin = baldachin

Balkans = Balkán

ball = bál, labda, szféra

ballad = ballada

ballade = ballada

ballast = ballaszt

ballet = balett

ballet dancer = balett-táncos

ballistics = ballisztika

balloon = ballon

balustrade = ballusztrád

banana = banán

band = banda

bandage = kötés

bandit = bandita

banisters = ballusztrád

bank = bank

banker = bankár

banquet = bankett

baptize = keresztel

bar = bár, sörözõ

barbarian = barbár

barber = fodrász

bard = bárd

barely = alig

baritone = bariton

bark = ugat

barley = árpa

baron = báró

baroque = barokk

barracks = kaszárnya

barrel = barrel, hordó

barricade = barrikád

barrier = akadály, korlát

barrister = ýgyvéd

barrister-at-law = ýgyvéd

basalt = bazalt

base = alap, bázis

Basel = Bázel

basement = pince

basilica = bazilika, székesegyház

basis = alap, bázis

basket = kosár

Basle = Bázel

Basque = baszk

bastard = fattyú

bastion = bástya

bath = fýrdõkád, fýrdõ

bathe = fýrdet, mosdat, fýrdik

bathing-suit = fýrdõruha

bathing suit = fýrdõruha

baton = bot, husáng

battery = akku, akkumulátor

bauxite = bauxit

bayonet = bajonett

bazaar = bazár, áruház

bazooka = páncélököl

be = lenni

be about = cirkulál, köröz

beach = strand

beak = csûr

be alive = él

beam = sugár

bean = bab

bear = szýl, medve

beard = szakáll

be asleep = alszik

beast = állat

beat = ýr, ver

beautiful = gyönyörû, szép

be born = szýletik

because = mert

because of = miatt

become = lesz

bed = ágy

bedroom = hálószoba

bee = méh

beef = marhahús

beefsteak = beafsteak, bifsztek, maharsýlt

beehive = kaptár, méhkas

bee-keeper = méhész

bee-master = méhész

beer = sör

beeswax = méhviasz

befit = illik

be fitting = illik

before = elõtt

begonia = begónia

behind = mögött, után

behold = tessék

be late = késik

Belgian = belga

Belgian woman = belga

Belgium = Belgium

Belgrade = Belgrád

belladonna = belladonna

belles-lettres = szépmûvészet

bellow = bõk

belly = has, alhas

belong to = tartozik, hozzátartozik

below = alá, alant

belt = öv

be near death = agonizál, haldoklik

beneath = alá

benefit = elõny

Benelux = Benelux-országok

be on duty = õrködik, ýgyel

be painful = fáj

bergamot = bergamott

Berlin = Berlin

Bermudas = Bermudák

Berne = Bern

beside = mellett

be sorry about = sajnál

Bessarabia = Besszarábia

Bethlehem = Betlehem

betrayal = álnokság

between = között

beverage = ital

bevy = banda

be washed ashore = odaúszik

be willing to = akar

beyond = keresztül

bicycle = bicikli, kerékpár

big = nagy

bike = bicikli, kerékpár

bikini = bikini, fürdÛruha

bill = csÛr, jegy

billiards = biliárd

bind = fÛz, köt

biologist = biológus

bird = madár

birth = születés

birthday = születésnap

biscuit = keksz

bitter = keserÛ

bizarre = bizarr, furcsa

black = fekete

bladder = hólyag

blank = fehér

blaspheme = káromol

bleak = hideg

bleat = bõk

blend = kever

bless = áld

blind = vak, világtalan

block = blokk, tömb

blockade = blokád

blond = szõke

blood = vér

bloom = virág

blotter = itatós

blotting paper = itatós

blouse = blúz

blow = fúj

blue = kék

Bluebeard = Kékszakáll

blueberry = áfonya

blunt = tompa

blushing = piros

boat = csónak

body = test

boil = forr

bold = kövér, terebélyes, vastag

Bolivia = Bolivía

Bolshevik = bolsevista

bomb = bomba

bonbon = bombon

bon-bon = bombon

bone = csont

book = könyv

bookcase = könyvszekrény

booking-office = jegypénztár

book-keeper = könyvelö

boot = czizma

booze = szesz

borax = bórax

bosom = mell, mellkas

botany = botanika, növénytan

bottle = flaska, üveg

bottom = alja

boulevard = körút

boundary = határ

bouquet = csokor

boutique = bolt, butik, üzlet

bovine = marha, tehén, ökör

bovine animal = marha, tehén, ökör

box = doboz

boy = fiú

brace = armatúra

bracelet = karkötõ, karperec

brain = agy, agyvelõ

brake = fék

brandy = konyak

brass = sárgaréz

brat = kölyök

brave = bátor, hõs

Brazil = Brazília

Brazilian = brazil

bread = kenyér

breakfast = reggeli

breast = mell, mellkas

breath = lélegzet

Breton = breton

brick = tégla

bridge = híd

brief = alacsony, rövid

brigade = brigád

bring = odavisz

bring close together = kozelít

brisk = élénk

Britain = Nagy-Britannia

British = brit

Briton = brit

broad = terjedelmes

broccoli = brokkoli

bronze = bronz

brooch = melltÛ

broom = seprÛ

brother = fivér

brown = barna

brush = kefe

Brussels = Brüsszel

bubble = hólyag

Bucharest = Bukarest

bud = burzsoá, polgár

Budapest = Budapest

budget = büdzsé, költségvetés

buffet = büfé

buffoon = harlekin

bug = rovar

build = épít

building = épület

bulb = ampulla

Bulgaria = Bulgária

bulk = kiterjedés, terjedelem

bulky = terjedelmes

bulldozer = bulldózer

bullet = golyó

bulletin = bulletin

burdensome = nehéz

bureau = iroda

burn = ég, elég, lángol

bus = busz, autóbusz

business = dolog, ügy

business deal = dolog, ügy

businessman = üzletember

but = hanem, ámde

butcher = levág, öl, leöl, mészárol, mészáros

butter = vaj

butterfly = pillangó

button = gomb

buy = vásárol, vesz, vásárlás

buyer = vásárló

by = mellett, szerint

bye = viszlát, viszontlátásra, a viszontlátásra

by night = éjjel

cabaret = kabaré

cabbage = káposzta

cabin = fülke

cabinet = szekrény

Caesar = Cézár

caesium = cézium

café = cukrászda, káféház, presszó

Cain = Káin

Cairo = Kairó

cake = kalács

calendar = naptár

calf = borjú

California = Kalifornia

call = hív

call on = látogat

calm = csendes

Cambodia = Kambodzsa

Cambodian = kambodzsai

Cambodian woman = kambodzsai

camel = teve

camera = fényképezõgép

camping ground = tábor

camping site = tábor

Canaan = Kánaán

Canada = Kanada

Canadian = kanadai

Canadian woman = kanadai

canal = csatorna

cancel = megsemmisít

cane = bot, husáng

canopy = baldachin

capable = képes

capital = fõváros

capital city = fõváros

captain = kapitány

capture = megfog

car = autó, kocsi

cardboard = karton

cargo = rakomány

carnation = szegfÛ

carpenter = ács, asztalos

carpet = szõnyeg

carrot = sárgarépa

carry = visz

Carthage = Karthágó

case = dolog, ügy

Castile = Kasztília

castle = vár

cat = macska

catch = megfog

cathedral = székesegyház

cauliflower = karfiol

cease = megszÛnik

cede = enged

celebrate = celebrál

celebrity = filmsztár

cell = sejt

cellar = pince

cement = cement

cemetery = temetõ

censor = cenzúráz

centennial = század, évszázad

Central America = Közép-Amerika

centre = centrum, központ

century = század, évszázad

ceremony = ceremónia

certain = bizonyos, biztos

certificate = akta

Ceylon = Ceylon

chain = lánc

chair = szék

chamber = szoba

champagne = pezsgõ

champion = bajnok

change = változik, változás

channel = csatorna

chapter = fejezet

character = természet

charity = alamizsna

charlatan = sarlatán

charm = amulett, érem

charming = bájos, elbÛvölõ

chase = Ûz, vadászik

chasm = mélység

chaste = erkölcsös

chat = cseveg, fecseg

chatter = cseveg, fecseg

cheap = olcsó, olcsó

check = csekk

cheek = orca

cheerful = vidám

cheese = sajt

chemistry = kémia, vegytan, kémia, vegytan

chemist's shop = gyógyszertár, patika

cheque = csekk

cherry = cseresznye

chest = mell, mellkas

chicken = tyúk, tyúk

child = gyermek

Chile = Chile

chilly = hideg

chimpanzee = csimpánz

chin = áll

China = Kína

Chinaman = kínai

Chinese = kínai

Chinese lady = kínai

Chinese woman = kínai

chocolate = csokoládé

choice = választék

choose = választ

chord = akord

christen = keresztel

Christmas = karácsony

church = templom

church-building = templom

Cicero = Ciceró

cider = almabor

cigar = szivar

cigarette = cigaretta

cinder = hamu

cinema = mozi

cipher = szám, számjegy

circle = kör

circuit = áramkör

circulate = cirkulál, köröz

circus = cirkusz

cistern = ciszterna, vízgyÛjtõ

citadel = citadella

cite = idéz

city = város

civil = civil, polgári

civilian = civil, polgári

civilization = civilizáció

civilize = civilizál

claim = követel

clap = tapsol

clay = agyak

clean = tiszta, tisztít

cleanse = tisztít

clerk = író

clever = ügyes, okos

client = vásárló

climb = mászik

clock = óra

closet = szekrény

clothes = ruházat

clothing = ruházat

cloud = felhõ

clover = lóhere

coal = szén

coast = tengerpart

coat = kabát

cocoa = kakaó

cod = tõkehal

codfish = tõkehal

coffee = kávé

coffee-house = cukrászda, káféház, presszó

coffin = korporsó

cognac = konyak

cold = hideg

collar = gallér

college = kollégium

Cologne = Köln

colour = szín

comb = fésÛ

come = jön

come about = lesz, történik

come across = találkozik

comfortably = kellemesen

commonplace = banális, közönséges

commotion = agitálás

complain = panaszkodik

complaint = panasz

complete = abszolvál

computer = számítógép

concede = megadni

concentrated = sÛrÛ

concert = hangverseny, koncert

concord = akkord, megegyezés, összhangzat

concrete = beton

concurrence = akkord, megegyezés, összhangzat

conference = konferencia

confront = ellenálló

connect = összeköt

consent = egyezik

constantly = állandóan

construct = épít

consulate = konzulátus

continually = állandóan

continue = tart

continuously = állandóan

contradistinction = antagonizmus

contrast = antagonizmus

conversation = beszélgetés

conversion = változás

cook = szakács

cookie = keksz

copious = bõséges, bõvelkedõ

copper = réz

copy = másolat

cord = kötél

corkscrew = dugóhúzó

corn = kukorica

corner = sarok

corpulent = kövér, terebélyes, vastag

correct = helyes

Corsica = Korzika

Corsican = korzikai

Corsican woman = korzikai

Costa Rican = costa-ricai

costly = drága

cotton = pamut

cough = köhög

counsel = ügyvéd, tanács

count in = összead

country = ország

courage = bátorság

courageous = bátor

courteous = udvarias

cousin = unokafivér

cow = tehén

cramp-iron = armatúra

craziness = õrület

credit card = hitelkártya

crime = bÛntény

Croat = horvát

Croatia = Horvátország

cross = haragos, mérges

crowd = tömeg

Cuba = Kuba

Cuban = kubai

cubic metre = köbméter

cucumber = uborka

culture = kultúra

cunning = okos

cup = csésze

cupboard = szekrény

Cupid = Ámor

curious = kíváncsi

current = aktuális, idõszerÛ

currently = mostanában

curse = káromol

curtain = függöny

cuss = káromol

cut = vág

cybernetics = kibernetika

cycle = bicikli, kerékpár

cyclone = ciklon

cylinder = cilinder

cymbal = cimbalom

cynical = cinikus

cypres = ciprus

Cyprian woman = ciprusi

Cypriot = ciprusi

Cyprus = Ciprus

czar = cár

Czech = cseh

Czechoslovakia = Csehszlovákia

Czech Republic = Cseh Köztársaság

Czech woman = cseh

dabbler = dilettáns

dad = apa, apu

daddy = apa, apu

dahlia = dália

daily paper = újság

dainty = kellemes

damage = veszélyeztet, rongál, megrongál

dame = dáma, hölgy, úrhölgy

damn = átkoz

dance = bál, táncol, tánc

Dane = dán

danger = veszély

dangerous = veszélyes

Danube = Duna

dare = merészel

dark = sötét

date = datolya, dátum, randevú

daughter = lány

dawn = hajnal

day = nap

daydream = ábrándozik, ábrándkép

deaf = süket

deal with = odalép

dean = dékán

dear = drága, kedves

death = halál

death throes = agónia, haldoklás

debt = adósság

December = december

decide = dönt, határoz

decipher = visszafejt

declaim = szaval

declaration = deklaráció

declaration of policy = mÛsor, program

declare = deklarál, nyilvánít

décor = dekoráció, díszítés

decoration = dekoráció, díszítés

decree = dekrétum, határozat

dedicate = dedikál, szentel

deep = mély

defend = véd, óv

defendant = vádlott

deficit = deficit, hiány

define = definiál

definite = végleges

definitely = mindenképpen, okvetlenül

definitive = végleges

degree = fok

delay = elodáz, halaszt, halogat

delegate = delegál, kiküld

delicate = kellemes

delta = delta

democracy = demokrácia

democrat = demokrata

demon = démon

demonstrate = bemutat, demonstrál

demonstration = demonstráció

Denmark = Dánia

denounce = besúg, feljelent

dense = sÛrÛ

dentist = forgorvos

department = osztály, részleg

depress = deprimál

derive = derivál, származtat

descend = alászáll, leereszkedik, lejön

descry = meglát, megpillant

desert = sivatag, elhagy

design = rajzol

desire = kíván, vágyik

despot = despota, zsarnok

dessert = desszert

destroy = rombol, ront

detailed = részletes

detective = detektív, nyomozó

detention = letartóztatás

determine = determinál, meghatároz, definiál

deviation = deviáció, eltérés

device = apparátus, készülék

devil = ördög, sátán

devote = dedikál, szentel

devoted = odaadó

dexterous = ügyes

dial = lemez

dialect = dialektus, tájszólás

dialogue = dialógus, párbeszéd

diameter = átmérõ

diarrhoea = hasmenés

dictator = diktátor, kényúr, zsarnok

dictatorship = diktatúra, zsarnokság

dictionary = szótár

diesel = diesel, dízel

diet = diéta, fogyókúra

difficult = nehéz

digest = emészt

digit = szám, számjegy

dignity = méltóság

dilemma = dilemma

dilettante = dilettáns

diligent = szorgalmas

dim = sötét

dimension = kiterjedés, terjedelemm, dimenzió

diminutive = kis

din = lárma, zaj

Diogenes = Diogenész

diploma = akta, diploma

diplomat = diplomata

direct = irányít

director = igazgató, direktor

dirty = piszkos

disc = lemez

disciples = tagság, párttagság, követõk

discrete = bizalmas, diszkrét

discrimination = diszkrimináció, megkülönböztetés

discuss = vitat, megvitat, vitázik

disease = betegség

dislike = antipátia, ellenszenv

dismal = utálatos, banális, közönséges, ocsmány, ronda

dispose of = árul, elad

disposition = tálentum, tehetség

dispute = társalog

dissymmetric = asszimetrikus

distance = távolság

distil = desztillál

distraction = szórakoztatás

distribute = szór, terjeszt

district = járás, kerület

dive = alábuktat

diverse = eltérõ, különbözõ, más-más, sokféle

diversion = szórakoztatás

divide = oszt

do = esinál, tesz

doctor = doktor, orvos

document = akta, dokumentum, irat, okmány, ügyirat

dog = kutya

dogma = dogma

dollar = dollár

dominion = domínium

donate = adományoz, ajándékoz

donkey = szamár

door = ajtó

dose = adag, dózis

dossier = dosszié, mappa

dot = pont

doubt = kételkedik, kétkedik

dove = galamb

dram = aperitif

drama = dráma, szinmÛ

draw = csábít, vonz, rajzol, merít

drawers = alsónadrág

dreadful = szörnyÛ

dream = ábrándozik, ábrándkép, álmodik, álom

dreary = utálatos, ocsmány, ronda

drink = iszik, ital

drink to excess = iszik

drive = Ûz

drive on = Ûz

driver = sofõr

dromedary = dromedár

drop = esik, lelök

drowsy = álmos

drug = gyógyszer, orvosság

drugstore = gyógyszertár, patika

drum = dob

dry = száraz

dry cleaner's = patyolat, tisztító

duck = kacsa

dull = tompa

dumb = néma

during = alatt, közben, míg

during the night = éjjel

dust = por

Dutchman = holland

Dutch woman = holland

dye = szín

dynamite = dinamit

each = minden, mindenki, mindegyik

each other = egymás

eagle = sas

ear = fül

earring = fülbevaló

earth = föld

east = kelet

easter = húsvét

easy = könnyÛ

eat = eszik

eel = angolna

egg = tojás

egypt = egyiptom

eight = nyolc

eighteen = tizennyolc

eighty = nyolcvan

elbow = könyök

elect = választ

election = választék

elements = ábécé

elephant = elefánt

elevator = felvonó

eleven = tizenegy

else = egyéb, más, másik, másmilyen

elsewhere = máshol, másutt

embassy = követség, nagykövetség

embassy building = követség

embroider = hímez

emerge = feltÛnik, megjelenik

emmet = hangya

employ = használ

empty = üres

encounter = találkozik

end up = érkezik, megérkezni

endure = tart

enemy = ellenség

energy = energia

engine = gép

engineer = mérnök

england = Anglia

english = angol

englishman = angol

enjoyable = kellemes

enlarge = nagyít

enlargement = nagyítás, nagyobbítás

enormous = óriási

enough = eléggé

entertaining = szórakoztató

entire = egész

entirely = teljesen

entrance = bejárat

envelope = boriték

eradicate = gyökereztet

error = hiba

esperanto = eszperanto

estate = gazdaság

estonia = észtország

estonian = észt

estonian woman = észt

ethiopia = etiópia

ethiopian = etiópiai

europa = európa

europe = európa

european = európai

evening = este

evening star = Vénusz

ever = mindenkor, mindig

every = minden, mindenki, mindegyik

everybody = minden, mindenki

every one = minden, mindenki

everyone's = mindenkié

everything = minden

everywhere = mindenhol, mindenütt

exclusively = csak

excuse me = bocsánat

exit = kijárat

expect = vár, várakozik

expensive = drága

expertness = ügyesség

expression = kifejezés

extend = kiterjedés, terjedelem

extensive = terjedelmes, széles

eye = szem

face = arc

facile = könnyÛ

factory = gyár

fail = abortál, megszakít

failure = abortusz, megszakítás

faint = gyenge

fair = bazár, szõke

fall = esik

family = család

famous = híres

fancier = amatõr

fancy = ábrándozik

fare = érez

Far east = távol-Kelet

farewell = viszlát, viszontlátásra, a viszontlátásra, búcsú

farm = gazdaság

farmer = földmÛves

fashionable = divatos

fast = gyors

fat = kövér, terebélyes, vastag, zsír

father = atya

Father Christmas = télapó

father-in-law = após

fatherless = apátlan

favourable = kedvenc

feather = toll

February = február

feed = eszik

feel = érez

fellow = férfi

female adorer = imádó

female worshipper = imádó

ferry = komp

fetch = odavisz

fifteen = tizenöt

fifty = ötven

fig = füge

fight = harcol, kÛzd, verekszik

figure = szám, számjegy

file = dosszié, mappa

files = archívum

filthy = piszkos

find = talál

fine = gyönyörÛ, szép, kitÛnõ, kellemes, pénzbírság

finger = ujj

finish = végigvisz, készít

finish off = végigvisz

Finland = Finnország

Finn = finn

Finnish woman = finn

fire = tÛz

first = eleinte

firstly = eleinte

first of all = eleinte

fish = hal

fisherman = halász

fist = ököl

fit = alkamaz, illeszt

five = öt

fix = alkamaz, illeszt, determinál, meghatároz

fix up = rendez, szervez

Flanders = Flandria

flapper = serdülõ

flavour = aroma, íz

flea = bolha

float = úszik

floor = szint, padló

flour = liszt

flower = virág

flu = influenza

flute = furulya

fly = repül, száll, légy

followers = párttagság, követõk

following = tagság, követõk

food = étel, táplálék

foolish = buta

foot = láb

football = futball

for = alatt, közben, míg, miatt, mert

forecast = jósol

forefather = õsapa

foreign country = külföld

foretell = jósol

for every reason = mindenért

for example = például

forget = elfelejt

for instance = például

forsake = elhagy

for sake of = miatt

fortunately = szerencsére

forty = negyven

foundation = alja

fountain-pen = töltõtoll

fountain pen = töltõtoll

four = négy

fourteen = tizennégy

fowl = tyúk

fox = róka

France = Franciaország

free = szabad

French = francia

Frenchman = francia

Frenchwoman = francia

frequently = gyakran

fresh = friss

Friday = péntek

friend = barátnõ, barát

friendly = kedves, nyájas, baráti

friendship = barátság

frog = béka

from there = onnan

from where = honnan

frontier = határ

fruit = gyümölcs

fun = szórakozás, öröm

fungus = gomba

funny = szórakoztató

gag = tréfa, viccel

gain = szerzemény

galicia = galícia

gallant = bátor, hõs

game = játék

gang = banda

gangster = gengszter

gaol = fogház

garage = garázs

garden = kert

garlic = fokhagyma

gas = gáz

gasolene = benzin

gasoline = benzin

gate = kapu

gateway = kapu

gaunt = vékony

gay = vidám

gem = ékszer

general = általános

generally = általában, általánosan

geneva = genf

gentle = édes

gentleman = bácsi, úr

genuinely = tényleg

german = német

german woman = német

germany = Németország

get = megszerez, érkezik, megérkezni, elér, lesz, vesz

get tired = elfárad

get up = feláll

ghastly = utálatos

ghent = gent

girdle = öv

girl = lány

give = adományoz, ajándékoz, ad, nyújt

give birth to = szül

give in = enged

give up = enged, lemond

give way = enged

glad = boldog

gladness = boldogság

glasses = szemüveg

glove = kesztyÛ

glow = ízzik, ízzás

glow with heat = ízzik

glue = enyo, ragaszto

go = megy, elmegy, utazik

goal = cél

god = isten

go down = alászáll, leereszkedik, lejön

god's acre = temetõ

go for a walk = sétál

gold = arany

golf = öböl

good = jó

goodbye = viszlát, viszontlátásra, a viszontlátásra, búcsú

good-bye = búcsú

good day = jó napot, jó napot kívánok

good evening = jó estét, jó estét kívánok

good morning = jó napot, jó napot kívánok, jó reggelt, jó reggelt kívánok

good-natured = kedves, nyájas

good night = jó éjszakát, jó éjszakát

go on pilgrimage = zarándokol

goose = liba

gooseberry = egres

go through = tapasztal

government = kormány

grade = fok

gram = gramm

grammar = nyelvtan

gramme = gramm

grandfather = nagyapa

grandson = unoka

grant = megadni

grape = szõlõ

grapple = megfog

grass = fÛ

graveyard = temetõ

gravy = mártás

grease = zsír

great = kitÛnõ, nagy

great Britain = Nagy-Britannia

great-grandfather = õsapa

great-grandmother = õsanya

greece = görögország

greek = görög

greek woman = görög

green = zöld

greenland = grönland

greeting = üdvözlés

grey = szürke

grip = influenza

ground = alja

ground-floor = földszint

group = csoport

grow = lesz, nõ

grown-up = felnõtt

growth = növekedés

gruesome = utálatos, szörnyÛ

guatemala = guatemala

guest = vendég

guide = irányít

guilty = bÛnös

guitar = gitár

gulf = mélység, öböl

gymnastics = torna

gypsy = cigány

hair = haj

hairdresser = fodrász

half = félig, fél

hall = hall

ham = sonka

hammer = kalapács

hand = kéz

handkerchief = zsebkendõ

handsome = gyönyörÛ, szép

hang onto = tartani

Hannibal = Hannibál

happen = lesz, történik

happy = boldog

harbor = kikötõ

harbour = kikötõ

hard = kemény, nehéz

hardly = alig

hardworking = szorgalmas

hare = nyúl

harm = ártani, kár

harvest = aratás

hat = kalap

hate = utálni

have a bath = fürdik

have a subscription = rendel, megrendel

have at one's disposal = diszponál

have to = kell, kötelezõ, muszáj

hazard = kockázat

he = õ

head = fej

headache = fejfájás

headlight = fényszóró

health = egészég

healthy = egészéges

heap = felhalmoz, tömeg

hear = hall

heart = szív

heat = ízzás

heaven = ég, égbolt

heavy = nehéz

hectolitre = hektoliter

heel = sarok

height = magasság

helmet = sisak

help = segít, segítség

helper = asszisztens

hen = tyúk

her = õ

herb = fÛ

here = ide, itt

here are = tessék

here is = tessék

herring = hering

hideous = utálatos

high = magas

hill = domb, hegy

him = õ

hip = csípõ

Hippocrates = Hippokratész

history = történelem

hit = ür, ver

hobby = hobbi

hog = disznó, sertés

hold = tartani

hole = lyuk

holiday = szabadság, ünnep

Holland = Hollandia

Hollander = holland

home = haza, otthon

Homer = Homérosz

Honduras = Honduras

honest = becsületes

honey = méz

Hongkong = Hongkong

honor = tisztelet

honour = tisztelet

hoodlum = gengszter

hooter = kürt

hope = remélni

hope for = aspirál, sóvárog

horn = kürt

horrible = utálatos, ocsmány, ronda, szörnyÛ

horror = utálatosság

horse = ló

hospital = kórház

host = szállásadó

hotel = szálloda

hour = óra

house = ház

housefly = légy

housekeeper = házvezetõnõ

house of worship = templom

how = hogy, milyen, mint

however = ámde

how many = hány

how much = hány

huge = óriási

hundred = száz

Hungarian = magyar

Hungarian woman = magyar

Hungary = magyarország

hungry = éhes

hunt = vadászik

hurt = fáj

husband = férj

hypocrite = álszent

hypocritical = álszent, álszenteskedik

ice = fagylalt, jég

icecream = fagylalt

iceland = izland

icelander = izlandi

idea = ötlet

if = ha

ill = beteg

illiterate = analfabéta, írástudatlan

illness = betegség

illustration = ábra

image = festmény, kép

immense = óriási

impartial = semleges

impatient = türelmetlen

impel = Ûz

important = fontos

imposter = sarlatán

improve = javít

in action = aktív

incendiary bomb = gyujtóbomba

incite = agitál

inconvenient = nehéz

increase = nagyít, nagyítás, nagyobbítás, nõ, nõvekszik, sokszorosítás, többszörösés

indeed = tényleg

india = india

indian = hindu

indian corn = kukorica

indian woman = hindu

indonesia = indonézia

indonesian = indonéz

indonesian woman = indonéz

industrious = szorgalmas

industry = szorgalom, ipar

in every way = mindeképpen, mindenhogy

in exchange for = ellen

inexpensive = olcsó

infant = gyermek

influenza = influenza

inform = informál, tájékoztat, tudat

information = felvilágosítás

in front of = elõtt

injure = rongál, megrongál

ink = tinta

inquisitive = kiváncsi

insanity = õrület

insect = rovar

instant = pillanat

instead of = helyett

instructor = tanár, tanító

insurance = biztosítás

intelligent = intelligens

intend = céloz

intercessor = ügyvéd

interesting = érdekes

interpreter = tolmács

in the evening = este

in what way = hogy, milyen, mint

iran = irán, Perszia

iranian = iráni, persza

iranian woman = iráni, persza

iraq = irak

iraqi = iraki

iraquian = iraki

ireland = írország

irish = ír

irishman = ír

iriswoman = ír

iron = vas

irrigate = öntöz

island = sziget

israel = izrael

it = õ

italian = olasz

italian woman = olasz

italy = Olaszország

jail = fogház

jam = dzsem, gyümölcsiz

Jamaica = Jamaika

January = január

Japan = Japán

Japanese = japán

Japanese woman = japán

Java = Jáva

Javanese = jávai

Javanese woman = jávai

jaw = állkapocs

jawbone = állkapocs

jazz = dzsessz

Jericho = Jerichó

Jerusalem = Jeruszálem

jester = harlekin

Jew = zsidó

jewel = ékszer

job = munka

join = csatlakozik, összeköt

joke = tréfa, viccel

Jordan = Jordánia

Jordanian = jordán

journal = újság

journalist = újságíró

joy = boldogság, bodogság

July = július

jump = ugrik

June = június

jungle = dzsungel

just = csak

Kashmir = Kasmír

keen = élénk

keep = teljesít

keep on = tart

key = kulcs

kidney = vese

kilo = kilogramm

kind = kedves, nyájas

kindle = meggyújt

kindness = kedvesség, nyájasság

king = király

kiss = csókol, csók

kitchen = konyha

klaxon = kürt

knee = térd

knife = kés

Koran = Korán

Korea = Korea

Korean = koreai

Kurd = kurd

Kurdistan = Kurdisztán

lad = fiú

ladder = létra

laddie = fiú

lady = dáma, hölgy, úrhölgy, néni

lake = tó

lamb = bárány

land = kiköt, ország, föld

landscape = tájkép

language = nyelv

Laos = Laosz

Laotian = laoszi

Lapland = Lappföld

Laplander = lapp

Lapp = lapp

Lappish woman = lapp

Lapponian woman = lapp

large = nagy

lass = lány

last = tart

Latvia = Lettország

Latvian = lett

Latvian woman = lett

lawyer = ügyvéd

lay down = találkozik

lay hold of = vesz

lazy = lusta

leaf = levél

leaflet = brosúra

lean = segít, támogat, támogatás, vékony

leap = ugrik

learn = tanul

learnt = tanult, megtanult

leather = bõr

leave = elhagy

Lebanese = libanoni

Lebanon = Libanon

leek = fokhagyma

left = bal

leg = lábszár

lemon = citrom

length = hosszúság

lens = lencse

let know = tudat

Lett = lett

letter = levél

library = könyvtár

lie = fekszik, hazudik

life = élet

lift = felvonó

light = meggyújt, fény, gyenge

lightning = villám

like = hogy, milyen, mint, kedvel, szeret

likewise = is, szintén

lilac = orgona

lime = mész

limit = határ

lion = oroszlán

lip = ajak

liqueur = likõr

liquor = szesz

listen = hallgat

listener = hallgató

liter = liter

Lithuanian woman = litván

litre = liter

little = kis

live = él

liver = máj

live to see = tapasztal

loaf = kenyér

loathe = utál

lobster = homár

loch = tó

lock = lakat

lofty = magas

logical = logikus

London = London

Londoner = londoni

long = hosszú

long for = sóvárog, vágyakozik

look = nézet, kinézet, tessék, tekintet

lord = bácsi, úr

loud = hangos

love = imád, kedvel, szeret, szeretet

lovely = kellemes, gyönyörÛ, szép, drága, kedves, bájos, elbÛvölõ

lover = szeretõ

lower = leenged

lower-arm = alsókar

lower part of the body = has, alhas

luck = szerencse

luggage = poggyász

lunacy = õrület

lung = tüdõ

lurid = éles, hegyes

Luxemburg = Luxemburg

Luxemburger = luxemburgi

macedonia = macedónia

macedonian = macedón

machine = gép

madam = néni

madness = õrület

madonna = madonna, szÛzanya

madrid = madrid

mail = posta

maintain = érvel

maize = kukorica

make = esinál, tesz

make a noise = hangoskodik, lármáz, zajong

make clean = tisztít

make use of = használ

male cook = szakács

mam = anya, anyu

mammy = anya, anyu

man = férfi

manage = adminisztrál, intéz, irányít

management = adminisztráció, nyilvántartás

manager = menedzser, adminisztrátor, intézõ, igazgató, direktor

manchuria = mandzsúria

map = térkép

market = bazár

marmelade = dzsem, gyümölcsiz

mars = mars

mask = álarc

mass = tömeg

master = megtanul

match = gyufa

mathematics = matematika

matter = dolog, ügy, anyag

mattress = ágybetét

mature = érett

maybe = esetleg, talán

mayhap = esetleg, talán

meal = liszt

mealies = kukorica

measurement = dimenzió, kiterjedés

meat = hús

medicine = gyógyszer, orvosság

meet = találkozik

melon = dinnye

member = tag, párttag

memorize = kívülrÛl megtanul

menu = étlap

merchant = üzletember

merry = vidám

metal = fém

metre = méter

metropolis = fõváros

mexican = mexikói

mexican woman = mexikó

mexico = mexikó

milk = tej

mingle = kever

minute = perc

miscarriage = abortusz, megszakítás

miscarry = abortál, megszakít

miserable = rossz, szegény

miserly = fösvény, zsugori

mistake = hiba

mister = bácsi, úr

mitten = kesztyÛ

mix = kever

mom = anya, anyu

moment = pillanat

mommy = anya, anyu

monday = hétfõ

money = pénz

mongol = mongol

mongolia = mongólia

mongolian = mongol

month = hónap

moon = hold

morning = reggel

moscow = moszkva

mosquito = szúnyog

mother = anya

mother-in-law = anyós

motor car = autó, kocsi

motor road = autópálya, sztráda, autósztráda

motorway = autópálya, sztráda, autósztráda

motto = deviza

mount = alkamaz, illeszt

mountain = hegy

mouse = egér

moustache = bajusz

mouth = száj

move = meghat

movie theatre = mozi

mr. = bácsi, úr

mrs. = néni

multicoloured = színes, tarka

multitude = tömeg

murder = gyilkol, öl

museum = múzeum

mushroom = gomba

music = zene

must = kell, kötelezõ, muszáj

mustard = mustár

mute = néma

nail = szeg, köröm

name = név

nameless = névtelen

Naples = Nápoly

narrate = elmond

nasty = utálatos, csúnya, ronda, ocsmány, rossz

national = nemzeti

nationality = állampolgárság

native = õslakos

nature = természet

navy = sötétkék

near = mellett

nearby = mellett,. szomszédos

nearly = majdnem

near to = mellett

neck = nyak

necktie = nyakkendõ

need = igényel

needle = tÛ

neigh = bõk

neighbour = szomszéd

neighbouring = szomszédos

Nepal = Nepál

Nepalese = nepáli

neutral = semleges

never = soha

nevertheless = ámde

new = új

Newfoundland = Új-Fundland

New guinea = Új-guinea

news = hír, hírek, újdonságok

New south Wales = Új-Dél-Wales

newspaper = újság

New Year = szilveszter

New Zealand = Uj-Zéland

New Zealander = új-zélandi

next = aztán, azután, késõbb, utána, jövõ

next to = mellett

Nicaragua = Nikaragua

Nicaraguan = nikaraguai

nice = kellemes, jó, finom

Nigeria = Nigéria

Nigerian = nigériai

night = éjszaka

Nile = Nílus

Nimrod = Nimród

nine = kilenc

nineteen = tizenkilenc

ninety = kilencven

nip = aperitif

no = nem

Noah = Noé

noise = lárma, zaj

noisy = zajos

non-military = civil, polgári

nonsense = abszurditás, képtelenség

Norman = normann

Normandy = Normandia

north = észak

North Africa = észak-Afriko

North African = észak-afrikai

North America = észak-Amerika

North American = észak-amerikai

Northern ireland = észak-irország

Norway = Norvégia

Norwegian = norvég

nose = orr

not = nem

note = jegy

nothing = semmi

notice = hirdetés

nourishment = táplálék

novel = új

novelty = hír

now = most

nowadays = mostanában

number = szám

numeral = szám, számjegy

nun = apáca

nurse = ápolónõ

nut = dió

oak = tölgy

oar = evezõ

oats = zab

observe = teljesít

obtain = megszerez

obtainable = megszerezhetõ

obtuse = tompa

occupy = elfolglal

occur = történik

o'clock = óra

October = október

odd = bizarr, furcsa

office = iroda

offset = távolság

often = gyakran

of use = alkalmas

oh = á

oil = olaj

okay = jó

old = idõs, öreg

old man = agg

olive = olajbogyó

omnibus = busz, autóbusz

on account of = miatt

once more = ismét, újra

one = egy

one another = egymás

one hundred = száz

onerous = nehéz

one thousand = ezer

on foot = gyalog

onion = hagyma

only = csak, egyedül

only just = alig

on the other side of = keresztül

on time = pontos, precíz

on top = alant

opponent = antagonista, ellenfél

opposed to = ellen

opposite = ellen

opposition = antagonizmus

oppress = fog, vesz

option = altenatíva

or = vagy

orange = narancs

orange juice = narancslé

ordinarily = általában

other = egyéb, más, másik, másmilyen

ought to = kell, kötelezõ, muszáj

overall = egész

overcoat = kabát

overhead = alant

over there = oda, ott

overthrow = lelök

ow = á

owing to = miatt

Pacific = egyenlítõ

Pacific Ocean = egyenlítõ

packet = csomag

pad = blokk, tömb

pain = fájdalom

pair = pár

Pakistan = Pakisztán

Pakistani = pakisztáni

Pakistani woman = pakisztáni

Palestine = Palesztína

Palestinian = palesztín

pamphlet = brosúra

Panama = Panama

Panamanian = panamai

Panamanian woman = panamai

pancake = palacsinta

panic = pánik

panties = alsónadrág

pants = nadrág

paper = dokumentum, irat, okmány, ügyirat, papír

paperback = brosúra

Papuan = pápua

parachute = ejtõernyõ

parapet = ballusztrád

parcel = csomag

parents = szülõk

Paris = Párizs

parliament = országház

parsley = petrezselyem

part = rész

particular = különálló

particularly = fõleg, különösen

partridge = fogoly

party = tagság, követõk

party members = párttagság

passion = ízzás

passport = paszport, útlevél

pate = fej

patient = türelmes, beteg

paw = lábszár, láb

pawn = katona

pay = fizet

pea = borsó

peace = béke

peach = barack

pear = körte

peg = aperitif

pen = toll

pencil = ceruza

Penelope = Pénelopé

Pentecost = Pünkösd

pepper = bors

perceive = meglát, megpillant

perchance = esetleg, talán

perform = feltÛnik, megjelenik, esinál, tesz, teljesít

perhaps = esetleg, talán

peril = veszély

period = pont

Persia = irán, Perszia

Persian = iráni, persza

Persian woman = iráni, persza

person = ember, személy

Peru = Peru

petrol = benzin

pharmaceutical = gyógyszer, orvosság

Philippine islands = Fülöp-szigetek

Philippines = Fülöp-szigetek

photograph = fényképez, fénykép

physician = orvos

piano = zongora

pick out = választ

pick up = vesz

picture = festmény, kép

piece = rész

pig = disznó, sertés

pigeon = galamb

pile = tömeg

pile up = felhalmoz

pillow = párna

pilot = pilóta

pin = tÛ

pine = fenyõfa

pineapple = ananász

pine-tree = fenyõfa

pink = szegfÛ

pity = kár, sajnálatos dolog

placard = hirdet,. hirdetés

place = alkamaz, illeszt, találkozik

place of worship = templom

plane = repülõgép

plant = növény

platform = mÛsor, program

play = játszik

plaza = tér

plea = érv, indok

pleasant = kellemes

pleasantly = kellemesen

pleasantness = kellemesség

pleasure = öröm

plentiful = bõséges, bõvelkedõ

plenty = bõség

plum = szilva

plume = toll

plunge = alábuktat

pocket = zseb

poet = költõ

point = pont

poison = méreg

Poland = Lengyelország

police = rendõrség

policeman = rendõr

police-station = rendõrfõkapitányság

Polish woman = lengyel

polite = udvarias

politician = államférfi, államférfiú, politikus

pool = uszoda

poor = rossz, szegény

pork = sertéshús

port = kikötõ

portal = bejárat, kapu

porter = ajtónálló, hordár

Portugal = Portugália

Portuguese = portugál

Portuguese woman = portugál

pose = affektál

possibly = esetleg, talán

post = hirdet, posta

postage stamp = bélyeg

postcard = levelezõlap

poster = hirdetés

post office = posta

post-paid = bérmentesített

postpone = elodáz, halaszt, halogat

post up = hirdet

potato = burgonya, krumpli

pound = font

practical = igazi

practice = alkalmaz, applikál

precipice = mélység

prefer = preferál

pregnant = terhes

premium = ázsió

prepare = készít

prepay = bérmetesít

present = aktuális, idõszerÛ

present-day = aktuális, idõszerÛ

press = fog, vesz

presume = követel

pretty = csinos

price = ár

pricey = drága

print = nyomtat

prison = fogház

probably = valószínÛleg

proclamation = deklaráció

profession = hivatás, foglalkozás

profound = mély

profuse = bõséges, bõvelkedõ

programme = mÛsor, program

prompt = pontos, precíz

property = gazdaság, minõség

prophesy = jósol

Proteus = Próteusz

prove = bemutat, demonstrál

provided that = ha

prudish = álszemérmes

Prussia = Poroszorzág

Prussian = porosz

pseudonym = álnév

pseudo-science = áltudomány

pub = bár, sörözõ

public square = tér

pullover sweater = pulóver

punctual = pontos, precíz

purchase = vásárlás, vásárol, vesz

purchaser = vásárló

pure = tiszta

purge = tisztít

purpose = cél

put = találkozik

put down = találkozik

put on = aktivizál, mozgósít, rátesz

put on airs = affektál

put on stamps = bérmetesít

put together = összetesz

put up = alkamaz, illeszt

pyjamas = pizsama

quack = sarlatán

quality = minõség

quantity = összeg

quash = rombol, ront

queen = királynõ

question = kérdés

quick = gyors

quiet = csendes

quit = elhagy

quite = eléggé, igen, nagyon, teljesen

quote = idéz

rabbit = házinyúl

radio = rádió

radius = rádió, sugár

railing = ballusztrád

railway station = állomásépület

rain = esõ

rainbow = szivárvány

raincoat = esõkabát, esõköpeny

raise the alarm = figyelmeztet, riaszt

ranch = gazdaság

rapid = gyors

raspberry = málna

rat = patkány

rather = eléggé

ray = sugár

razor = borotva

reach = elér

read = olvas

real = igazi

reality = igazság

realize = ért, megért

really = tényleg

receive = akceptál, elfogad

recent = friss

recite = szaval

recline = fekszik

record = lemez

records = archívum

red = piros

Red sea = Vörös-tenger

refined = kellemes

regret = sajnál

regularly = gyakran

relate = elmond

religion = vallás

religious = vallásos

relinquish = enged

remaining = egyéb, más

remit = megsemmisít

rendezvous = randevú

renounce = lemond

rreply = felel, válaszo, válasz

report = informál, tájékoztat

repose = pihen

require = igényel

resign = lemond

respond = felel, válaszol

rest = pihen

restaurant = étterem

rest of = egyéb, más

reverie = ábrándozás

rheumatism = reuma

rhythm = ritmus

rice = rizs

rich = gazdag

ride = utazik

right = jobb, jobboldali, helyes

righthand = jobb, jobboldali

ring = gyürü

ripe = érett

rise = feláll

risk = kockázat

river = folyó

road = út

Rocky mountains = sziklás-hegység

roller = cilinder

Romania = Románia

Romanian = román

Romanian woman = román

romantic = romantikus

Rome = Róma

roof = tetõ

room = tér, szoba

root = gyökér

rope = kötél

round = kerek, kerekít, körül, körülbelül

roundabout = körül

round off = kerekít

route = út

rubber = gumi

rubbish = abszurditás, képtelenség

rudiments = ábécé

run = szalad

Russia = Oroszország

Russian = orosz

Russian woman = orosz

rust = rozsda

rye = rozs

sabbath = szombat

sack = zsák

saddle = nyereg

sadist = szadista

sadness = szomorúság

sagacious = intelligens

sahara = szahara

saint = szent

salad = saláta

salami = szalámi

salt = só

sand = homok

sandwich = szendvics

sardina = szardínia

sardinia = szardínia

sassenach = angol

saturday = szombat

sauce = mártás

saudi Arabia = saúd-Arábia

sausage = kolbász

say = mond, szól

scandinavia = skandinávia

scandinavian = skandináv

scandinavian woman = skandináv

scarcely = alig

scenery = tájkép

schedule = menetrend

school = iskola

science = tudomány

scissors = olló

scot = skót

scotland = skócia

scotsman = skót

scotswoman = skót

scottish = skót

screw = csavar

sea = tenger

seaside = tengerpart

seaweed = alga

secondary = gyorsító

secret = titok

secretary = titkárnõ

see = találkozik, lát, látogat

sein = szajna

selfless = odaadó

self-taught man = autodidakta, önképzõ

sell = árul, elad

send = küld

senegal = szenegál

sense = érez

separate = különálló, oszt

september = szeptember

serb = szerb

serbia = szerbia

serious = fontos

serpent = kígyó

serve = õrködik, ügyel

set = apparátus, készülék

seven = hét

seventeen = tizenhét

seventy = hetven

several times = néha

sew = varr

sex = szex

shamrock = lóhere

share = akció, oszt, rész

sharp = éles, hegyes

sharpen = élesít

sharpness = élesség

shave = borotvál

she = õ

sheep = juh

sheet = levél

shine = csillog, villog

ship = hajó

shirt = ing

shoe = cipõ

shoo = Ûz

shop = bolt, butik, üzlet

shore = tengerpart

short = alacsony, rövid

shortness of breath = asztma

should = kell, kötelezõ, muszáj

shoulder = váll

shower = tus

shuffle = kever

siam = sziám, thaiföld

siberia = szibéria

sicilian = szicíliai

sicilian woman = szicíliai

sicily = szicília

sick = beteg

sideboard = szekrény

sideline = hobbi

sight = nézet, kinézet

silesia = szilézia

silk = selyem

silver = ezüst

since = mert

sing = énekel

singapore = szingapúr

single = nõtlen

sir = bácsi, úr

sister = lánytestvér

sister-in-law = ángy

sit = ül

sit down = leül

six = hat

sixteen = tizenhat

sixty = hatvan

size = kiterjedés, terjedelem

ski = síel

skilfulness = ügyesség

skill = ügyesség

skillful = ügyes

skillfulness = ügyesség

skin = bõr

skirt = alj

sky = ég, égbolt

slaughter = levág, öl, leöl, mészárol

slavonia = szlavónia

sleep = alszik, alvás

sleepy = álmos, aluszékony

slender = vékony

slice = vág

slogan = deviza

slothful = lusta

slovak = szlovák

slovakia = szlovákia

slovak woman = szlovák

slovene = szlovén

slovenia = szlovénia

slovenian = szlovén

slow = lassú

sly = okos

small = kis

smart = okos

smoke = füst

snail = kukac

snake = kígyó

snifter = aperitif

snorter = aperitif

snow = hó

so = amúgy, így

soap = szappan

soccer = futball

sociology = szociológia

sodium = nátrium

sofa = szófa

sofia = szófia

soft = édes, puha

soil = föld

soiled = piszkos

soldier = katona

sole = egyedül

solely = csak

solicitor = ügyvéd

solitary = egyedül

somalia = szomália

something = valami

something new = hír

sometimes = néha

somewhere = valahol

son = fiú

soon = hamar, csakhamar, hamarosan, nemsokára

sorrow = szomorúság

soul = lélek

sound = hangzik

sound the alarm = figyelmeztet, riaszt

soup = leves

sour = savanyú

south = dél

soviet Union = szovjetunió, sZU

sow = anyadisznó

space = tér

spaceman = asztronauta, Ûrhajós

spacious = széles

spain = spanyolország

spaniard = spanyol

spanish = spanyol

spanish woman = spanyol

speak = beszél

special = különálló

specially = fõleg, különösen

spectacles = szemüveg

speechless = néma

speed = gyorsaság, sebesség

speed up = gyorsít

speedy = gyors

sperm = sperma

sphere = szféra

spice = fÛszerez, fÛszer

spider = pók

spinach = spenót

spirits = szesz

spoil = rongál, megrongál

spoon = kanál

spot = pont

spring = tavasz, ugrik

springtime = tavasz

square = tér

squeeze = fog, vesz

stack = felhalmoz

staircase = lepcsõ

stairs = lepcsõ

stallion = apamén

stammer = dadog

stamp = bélyeg

stamped = bérmentesített

stand = feláll, áll

stand up = feláll

stand up to = ellenálló

star = csillag, filmsztár

start = aktivizál, mozgósít

state = állít, deklarál, nyilvánít

statement of policy = mÛsor, program

station = állomás

station-master = állomásfõnök

steak = beafsteak, bifsztek, maharsült

steal = lop

steel = acél

steer = irányít

stick = bot, husáng

still = még

stingy = fösvény, zsugori

stir up = agitál

stomach = gyomor

stone = kõ

stop = megszÛnik, megszüntet

storage battery = akku, akkumulátor

store = bolt, butik, üzlet

storey = szint

storm = vihar

story = szint, történelem

strategy = stratégia

strawberry = eper, földieper, szamóca

street = utca

stress = hangsúlyoz, hangsúly

strike = ür, ver

string = kötél

stroll = sétál

strong = erõs

strong drink = szesz

structure = struktúra

struggle = harcol, kÛzd, verekszik

student = diák

studio = stúdió

stupid = buta

stutter = dadog

subject = alapötlet

subscriber = elõfizetõ, megrendelõ

subscription = elõfizetés, megrendelés

subsequently = aztán, azután, késõbb, utána

subway = földalatti

succeed = sikerül

such = amúgy, így

such a = hogy, milyen, mint

such as = hogy, milyen, mint

suckle = szoptat

sudan = szudán

sufficiently = eléggé

sugar = cukor

suitable = alkalmas

sultan = szultán

summer = nyár

summon = hív

sun = napsütés, nap

sunday = vasárnap

sunshine = napsütés

support = segít, támogat, támogatás, támogat

supporter = tag, párttag

supporters = tagság, követõk

sure = bizonyos, biztos

surprise = meglep

sustain = segít, támogat, támogatás

swan = hattyú

swear = káromol

swede = svéd

sweden = svédország

sweep = söpör

sweet = édes

sweet potato = batáta

swift = gyors

swim = úszik

swimming-bath = uszoda

swimming-pool = uszoda

swine = disznó, sertés

swiss = svájci

switch = kapcsol

switzerland = svájc

swotch on = aktivizál, mozgósít

syria = szíria

syrian = szír

system = szisztéma

table = asztal

table-cloth = abrosz, terítõ

tackle = odalép

tail = farok

tailor = szabó

take = akceptál, elfogad, elfolglal, vesz

take action = cselekszik, tesz

take along = összehív

take in = rendel, megrendel, akceptál, elfogad

take over = vásárol, vesz

taking = vásárlás

taking over = vásárlás

talent = tálentum, tehetség

talisman = amulett, érem

talk = beszél

tall = magas

talmud = talmud

tank = ciszterna, vízgyÛjtõ

tanzania = tanzánia

target = cél

tart = savanyú

tartar = tatár

taste = íz

tasty = finom

tax = adó

taxi = taxi

taxidriver = taxisofõr

taxi-driver = taxisofõr

tea = tea

teach = oktat, tanít

teacher = tanár, tanító

teetotalism = absztinencia

telephone = telefonál, telefon

television = televízió, tévé

tell = mond, szól, elmond

tell a lie = hazudik

temperature = láz

tempest = vihar

ten = tíz

tender = édes, árverseny

tent = sátor

termite = termesz

terrible = szörnyÛ

thailand = sziám, thaiföld

thames = temze

thank = köszön

thanks = kösz, köszönöm

thank you = kösz, köszönöm

that = mi, mit, amely, ami, ki, melyik, amúgy, így

that one = az

that one over there = az

that ... over there = az

that way = amúgy, így

the = a, az

the Antarctic = Antarktisz

the Arctic = Arktisz

theatre = színház

the day after tomorrow = holnapután

the day before yesterday = tegnapelõtt

the Hague = Hága

theme = alapötlet

then = akkor

thence = onnan

the Netherlands = Hollandia

theology = teológia

there = tessék, oda, ott

thereabout = körül

thereabouts = körül

thermometer = lázmérõ

these days = mostanában

the Vatican = Vatikán

they = õk

thick = sÛrÛ, kövér, terebélyes, vastag

thief = tolvaj

thigh = comb

thin = vékony

think = gondol

thirst = szomjúság

thirsty = szomjas

thirteen = tizenhárom

thirty = harminc

this = ez

thorn = tövis, tüske

thou = maga, maguk, önök, te, ti

thousand = ezer

thread = szál

three = három

throat = torok

through = miatt

throw = dob

throw-back = atavizmus, csökevény

thumb = hüvelykujj

thunder = mennydörgés

thursday = csütörtök

thus = amúgy, így

tibet = tibet

ticket = jegy

tie = nyakkendõ

tiger = tigris

till = amíg

timber = fa

time = óra, idõ

time-table = menetrend

tin = ón

tired = fáradt

tobacco = dohány

tobacconist's = dohánybolt, trafik

today = ma

toe = lábujj

together = együtt

toilet = árnyékszék, WC

tokyo = tokió

tomato = paradicsom

tomorrow = holnap

tom thumb = Hüvelyk matyi

tongue = nyelv

too = is, szintén

tooth = fog

tooth-brush = fogkefe

topic = alapötlet

topical = aktuális, idõszerÛ

topicality = aktualitás, idõszerÛseg

total abstinence = absztinencia

tourist = turista

tourist agency = utazási iroda

towards = körül, körülbelül

towel = törülközõ

town = város

toy = játég

train = vonat

transformation = változás

translate = fordít

transmit = küld

transparant = átlátszó

travel = utazik

travel agency = utazási iroda

treacherous = álnok

treachery = álnokság

tree = fa

trefoil = lóhere

trieste = trieszt

trifle = bagatell, semmiség

trigonometry = trigonometria

trite = banális, közönséges

trousers = nadrág

troy = trója

true = igaz

truly = tényleg

truth = igazság

tuesday = kedd

tulip = tulipán

tummy = has

tune = alkamaz, illeszt

tunis = tunisz

tunisia = tunézia

turin = torinó

turk = török

turkey = pulyka

turkish lady = török

turkish woman = török

turkmenistan = türkménia

turn = eltér

turn on = aktivizál, mozgósít, kapcsol

tV = televízió, tévé

twelve = tizenkettõ

twenty = húsz

two = kettõ

typewriter = frógép

typical = tipikus

udder = tõgy

Uganda = Uganda

ugly = csúnya, ronda

Ukrainian = ukrán

Ukrainian woman = ukrán

umbrella = esernyõ

uncle = nagybácsi

unclean = piszkos

under = alá

underground = földalatti

underneath = alá, alant

underpants = alsónadrág

understand = ért, megért

United states of America = egyesült Államok, Amerikai egyesült Államok

universal = általános

unmarried = nõtlen

until = amíg

upon = ellen

upper-arm = felsökar

upper arm = felsökar

upstairs = alant

up-to-date = aktuális, idõszerÛ

Ural = Urál

urchin = kölyök

Uruguay = Uruguay

UsA = egyesült Államok, Amerikai egyesült Államok

Us citizen = amerikai

use = használ

UssR = szovjetunió, sZU

usual = általános

usually = általában

vacuum-cleaner = porszívó

vacuum cleaner = porszívó

valiant = bátor

value = érték

varied = eltérõ, különbözõ, más-más, sokféle

various = eltérõ, különbözõ, más-más, sokféle

vast = széles

Vatican = Vatikán

veal = borjúhús

vegetable = fõzelék, zöldség

vend = árul, elad

Venus = Vénusz

very = igen, nagyon

very much = igen, nagyon

vessel = hajó

vest = alsóing

victim = áldozat

Vienna = Bécs

Vietnam = Vietnam

Vietnamese = vietnámi

Vietnamese woman = vietnámi

view = nézet, kinézet

vigour = aktivitás

village = falu

vinegar = ecet

violin = hegedÛ

visit = látogat

Vistula = Visztula

vitamin = vitamin

vocabulary = szótár

voice = hang

void = üres

Volga = Volga

vote = szavaz, hang

wait = vár, várakozik

waiter = pincér

wait for = vár, várakozik

wall = fal

want = akar

war = háború

warm = meleg

Warsaw = Varsó

wash = mos, tisz

watch = karóra, óra

watchword = deviza

water = víz, öntöz

water- = víz-

water-colour = akvarell, vízfestmény

way = út

way out = kijárat

weak = gyenge

weaken = gyengít

wealthy = gazdag

weapon = fegyver

wear = visz

weather = idõ

Wednesday = szerda

week = hét

week-end = hétvége

weight = súly

weird = bizarr, furcsa

well = egészéges

well-mannered = udvarias

well-off = gazdag

wench = lány

west = nyugat

wet = vizes

what = mi, mit

what a = hogy, milyen, mint

what for = miért

wheat = búza

wheeziness = asztma

when = mikor

whence = honnan

where = hova, hová, hol

whereas = alatt, közben, míg

where ... to = hova, hová

wherever = akárhova, akárhová

which = amely, ami, ki, melyik

while = alatt, közben, míg, idõ

whilst = alatt, közben, míg

whimstone = bazalt

whiskey = whisky

whisky = whisky

white = fehér

whither = hova, hová

Whitsunday = Pünkösd

who = amely, ami, ki, melyik

whole = egész

wholly = teljesen

why = miért

wide = széles

wife = feleség

wind = szél

window = ablak

wine = bor

wing = repülõ

winter = tél

wire = drót

wireless = rádió

wish = kíván, vágyik, akar

with = mellett

without = nélkül

without a name = névtelen

without fail = mindenképpen, okvetlenül

withstand = ellenálló

with young = terhes

woman = asszony, nõ

wood = fa

wool = gyapjú

word = szó

work = munka

worldwide = általános

worship = imádás, imád, imádat

worshipper = imádó

worth = érték

wrench = kulcs

wrist-watch = karóra

write = ír

writer = szerzõ

xerography = xerográfia

xylophone = xilofon

yam = batáta

yard = yard

ye = maga, maguk, önök, te, ti

year = év

year-book = évkönyv

yearly = évenként

yearn = sóvárog, vágyakozik

yellow = sárga

Yemen = Jemen

Yemeni = jemeni

Yemeni woman = jemeni

yes = igen

yesterday = tegnap

yet = még, ámde

yield = enged

yoghourt = joghurt

yoghurt = joghurt

yon = oda, ott

yonder = oda, ott, az

you = maga, maguk, önök, te, ti

young = fiatal

younger brother = öcs

youngster = fiatalember

youth = fiatalember

Yugoslav = jugoszláv

Yugoslavia = Jugoszlávia

Yugoslavian = jugoszláv

Yugoslav woman = jugoszláv

Yule = karácsony

Zaire = Zaire

Zambia = Zambia

zodiac = állatkör

zoology = állattan

Zulu = zulu


JGC Logo Valid HTML5 Logo HTML5 Logo Valid CSS3 Logo JGC Logo
Copyright logo
This page (enghun.html) was last modified on Sunday 27/01/2013