Search billions of records on Ancestry.com
   
Website logo - Click to go to Home pageTranslations Page

Wordlist English (Modern)-Slovak

abdomen = telo

abet = pomocŤ

abide = èakaŤ

able = schopny

absent onself = odcestovaŤ

accomodate = pomocŤ

accordion = Ťahacia harmonika

accuse = karhaŤ

acerbic = horky

acetous = kysly

ache = bolesŤ

achieve = èiniŤ, robiŤ

acid = kysly

acquire = kupovaŤ

act = èiniŤ, robiŤ

address = adresa

adieu = s bohom

adjustable wrench = skrutkovy kľúè

aerodrome = letiŤte

afar = ïaleko

affable = láskavy

affluent = bohaty

afternoon = popoludnie

aid = pomocŤ

airdrome = letiŤte

airfield = letiŤte

airman = letec

airport = letiŤte

ale = pivo

aluminium = alumínium

aluminum = alumínium

amount = èísle

anchor = kotva

and = a, aj

animal = zwiera

ankle = èlenok

answer = odpovedaŤ

anvil = nákova

appellation = meno

apple = jablko

apricot = marhuľa

April = april

apron = zástera

armchair = stolièka

army = vojsko

arrival = vcestovanie

article = vec

ask = pytaŤ sa

asparagus = Ťpargľa

ass = somár

assist = pomocŤ

aster = astra

at that place = tam

attic = mazarda, pojd

August = august

aunt = teta

autobus = autobus

automobile = osobné auto

autumn = jeseò

aviator = letec

await = èakaŤ

axe = sekera

back = chrbát

back of the neck = Ťija

backpack = plecák

bacon = slanina

bad = zly

baggage = batoŽina

bake = piecŤ, smaŽiŤ

baker = pekár

balcony = balkón

banana = banán

bandage = obväz

barber = holiè

barley = jaèmen

barrel = sud

basement = pivnica

basin = misa

basket = koŤ

bath = vaòa

bathe = kúpaŤ sa

bathing-suit = kúpaci oblek

bathing suit = kúpaci oblek

battlefront = predná strana

bazaar = trh

be = byŤ

beam = rádio

be asleep = spaŤ

beast = zwiera

beautiful = krásny

bed = posteľ

bedbug = ploŤtica

bedroom = spalòa

bee = vèela

beech = buk

beef = hovädzie mäso

beefsteak = biftek

beer = pivo

beet = cvikla

begin = zaèaŤ

beginning = vycestovanie

belly = telo

belt = opasok

bench = lavica

bicycle = bicykel

big = veľky

bike = bicykel

bill = cestovny lístok

billiards = biliard

bird = vták

birth = narodzenie, porod

birthday = narodeniny

biscuit = suchár

bitter = horky

black = èierny

black radish = retkev

blame = karhaŤ

blank = biely, formulár

blanket = pokryvka

bleak = smutny, studeny

bloom = kvet

blotter = pijak

blotting paper = pijak

blouse = halienka

blue = modry

blueberry = èuèoriedka

blunt = tupy

blushing = èerveny

boat = èľn

boil = variŤ

bold = tlsty

bomb = bomba

book = kniha

bookcase = knihovna

book-keeper = úètovník

bookshop = knihkupectvo

bookstore = knihkupectvo

boot = èiŽma

bore = vrták

bosom = prsia

boss = majster

bouquet = kytica

boutique = obchod

bowl = misa

box = debna

boy = chlapec

bracelet = náramok

brandy = koòak

brass = mosadz

bread = chlieb

break = pauza

breakfast = raòajky

breast = prsia

brick = tehla

bridge = most

bridle = uzda

brief = krátky

bright = jasny

bring = doniesŤ

brooch = broŤòa

broom = metla

brown = hnedny

brush = kefovaŤ

bug = ploŤtica

bureau = pisáreò

bus = autobus

business = obchod, podnik

butcher = mäsiar

butter = maslo

butterfly = motyľ

button = gombík

buy = kupovaŤ

bye = s bohom, do videnia

cabaret = kabaret

cabbage = kapusta

cabin = kajuta

cabinet = skriòa

café = kaviareò

cake = koláè

calf = teľa, lytko

call = volaŤ, zavolaŤ

camel = Ťava

camera = fotograficky aparat

cannon = delo

can opener = otvaraè na konzervy

canteen = kantína

cap = èiapka

capable = schopny

captain = kapitán

capture = chytaŤ

car = osobné auto

carnation = klinèek

carpenter = truhlár

carpet = koberec

carrot = mrkva

cart = vozík

castle = zámok

cat = maèka

catch = chytaŤ

cathedral = dom

cauliflower = karfiol

cellar = pivnica

cello = èelo

chair = stolièka

chamber = byt

chamois = kamzík

champagne = Ťampaòské

chariot = vozík

cheap = lacny

check = uzda

cheek = líce

cheese = syr

chemist's shop = lekáreò

cherry = èereŤòa

chest = prsia, bielizník

chestnut = gaŤtan

chicken = kura, sliepka

chilly = studeny

chin = brada

chisel = dláto

chive = paŽítka

chocolate = èokoláda

church = kostol

church-building = kostol

cigar = cigara

cigarette = cigareta

cinema = kino

city = mesto

city hall = radnica

clean = èisty

cloak = pelerína

clock = hodiny

closed = zavrety

closet = skriòa

clothes = odev

clothing = odev

cloud = oblak

clover = ïatelina

coat = plásŤ

cock = kohút

cocoa = kakao

coffee = káva

coffee-house = kaviareò

cognac = koòak

cold = studeny

collar = golier

colonial = koloniálny

comb = hrebeò

come = prísŤ

come across = stretnúŤ sa

commence = zaèaŤ

commencement = vycestovanie

commerce = obchod, podnik

compartment = kupé

compass = kompas

consulate = konzulát

cook = variŤ

cookie = suchár

copper = meï

cord = lano

corkscrew = vyvrtka

corn = kurie oko

corpulent = tlsty

costly = drahy

costume = kostym

cotton = bavlna

couch = pohovka

countryman = sedliak

coupé = kupé

cow = krava

crane = zorav

cream = smotana

crown = veniec

cucumber = uhorka

cupboard = skriòa

currant = ribezle

curtain = záclona

cut = kosiŤ, rezaŤ, strihaŤ

cutlet = rebierko

cycle = bicykel

cypres = cyprus

daily paper = noviny

dance = tanec

danger = nebezpeèenstvo

dark = tmavy

date = datľa

daughter = dcéra

day = deò

dear = drahy

death = smrt

December = december

deer = srnec

depart = odcestovaŤ

depository = stodola

desk = písací stol

die = kocka

dim = tmavy

diminutive = maly

dining-room = jedáleò

dinner = obed

dirty = Ťpinavy

dismal = smutny

dispose of = predaŤ

do = èiniŤ, robiŤ

doctor = lekár

document = doklad, spis

dog = pes

donkey = somár

door = dvere

dove = holub

drawers = spodné nohavice

dreary = smutny

dress = sukòa

dresser = bielizník

drink = piŤ

drug = liek

drugstore = lekáreò

drum = bubon

duck = kaèica

dye = farba

ear = ucho

earring = náuŤnica

east = vychod

eat = jesŤ

eel = úhor

egg = vajce

eight = osem

eighteen = osemnásŤ

eighty = osemdesiat

elbow = lakeŤ

elevator = vyŤah

eleven = jedenásŤ

encounter = stretnúŤ sa

engine = lokomotíva, stroj

English = anglicky

entrance = vchod

estate = sedliacky dvor

evening = veèer

evening meal = veèera

exactly = presne

exit = vychod

expect = èakaŤ

expensive = drahy

eye = oko

face = oblièaj

factory = továreò

fair = trh

far = ïaleko

far away = ïaleko

farewell = s bohom

farm = sedliacky dvor

fast = chytro, rychlo

fat = tlsty

father = otec

feather = pero

February = február

feed = jesŤ, krmiŤ

female laborer = robotníèka

femal labourer = robotníèka

femal worker = robotníèka

ferry = prievoz

fetch = doniesŤ

few = málo

field = roľa

fifteen = pätnásŤ

fifty = pätdesiat

fig = figa

file = pilník

film = film

filthy = Ťpinavy

find = najsŤ

fine = krásny

finger = prst

fire = oheò

fish = ryba

fishing rod = udica

fist = päst

five = pät

fix = ŤtopkaŤ

flask = kantína

flat-iron = hladidlo

flax = ľan

flea = blcha

flour = múka

flower = kvet

flute = flauta

fly = mucha

foot = chodidlo

football = futbal

forehead = èelo

forest = les

forget = zabudnúŤ

forget-me-not = nezabúdka

form = formulár

forty = ŤtyridsaŤ

fountain = vodomet

four = Ťtyri

fourteen = ŤtrnásŤ

fourth = jedna Ťtvrtina

fowl = kura, sliepka

fox = liŤka

free = voľny

Friday = piatok

friend = priateľ

friendly = láskavy

from where = odkiaľ

front = predná strana

frontage = predná strana

fruit = ovocie

frying-pan = paòva

frying pan = paòva

funnel = lievik

fur = koŽuch

fur coat = koŽuch

furnace = kachle

fur piece = koŽuch

galosh = galoŤa

garage = gará

garden = záhrada

garland = veniec

garlic = èesnak

garret = mazarda, pojd

gas = plyn

gasolene = benzín

gasoline = benzín

gate = brána

gateway = brána

gaunt = tenky, smutny

gentle = sladky

gentleman = pán

get = braŤ, vziaŤ

gift = dar

girdle = opasok

girl = dievèa

give = daŤ, dávaŤ

glad = rád, vesely

glass = pohár

glasses = okuliare

glove = rukavica

glue = lepidlo

go = jazdiŤ

goat = koza

go away = odcestovaŤ

god = boh

go fast = ponáhľaŤ sa

go for a walk = ísŤ

good = dobry

goodbye = s bohom, do videnia

good day = dobry deò

good evening = dobry veèer

good morning = dobré ráno

good-natured = láskavy

good night = dobrú noc

goose = hus

gooseberry = ágreŤ

gourd = tekvica

gown = sukòa

grape = hrozno

grapple = chytaŤ

gravy = omáèka

great = veľky

green = zeleny

grenade = granát

grey = sivy

ground-floor = prizemie

guitar = gitara

gun = puŤka

gymnastics = cvièenie

hail = krupobitie

hair = vlasy

hairdresser = holiè

hairs = vlasy

ham = Ťunka

hammer = kladivo

hand = robotník, ruka

hand-bag = kabelka

handsome = krásny

happy = rád, vesely

harbor = prístav

harbour = prístav

hare = zajac

haricot = fazuľa

harvest = ŽaŤ

hat = klobúk

have = drŽaŤ, maŤ

have a bath = kúpaŤ sa

have got = drŽaŤ, maŤ

hay = seno

hazelnut = lieskovy orieŤok

he = on

head = hlava

heart = srdce

heel = päta, podpätok

help = pomocŤ

her = ona

here = tu

herring = haring

him = on

hog = brav

honey = med

hoof = kopyto

horse = koò

horse-chestnut = gaŤtan

horseshoe = podkova

hospital = nemocnica

hostel = hostinec

hotel = hotel

hour = hodina

house = dom

housefly = mucha

house of worship = kostol

human being = èlovek

hundred = sto

hungry = hladny

hurry = ponáhľaŤ sa

husband = mu

ice = zmrzlina

icecream = zmrzlina

ill = chory

incus = nákova

inexpensive = lacny

inkpot = kalamár

ink-well = kalamár

inn = hostinec

inquiry-office = informaèná kancelaria

instructor = uèiteľ

intermission = pauza

interpreter = tlmoèník

iron = Železo, hladidlo

ironing board = doska na hladenie

it = ono

jacket = abát

jam = lekvár

January = január

journal = noviny

jug = hrniec na varenie

July = júl

June = jún

kerchief = Ťatka na hlavu

key = kľúè

kidney = ľadvina

kiln = kachle

kilo = kilogram

kind = láskavy

king = kráľ

kiss = poľubok, bozk

kitchen = kuchyòa

knapsack = plecák

knee = koleno

knife = no

laborer = robotník

labourer = robotník

lace = èipka

lad = chlapec

ladder = rebrik

laddie = chlapec

lady = pani

lake = jazero

landscape = kraj

lantern = lampáŤ

large = veľky

lass = dievèa

lay hold of = braŤ, vziaŤ

lead = olovo

lean = tenky

learn = uèit sa

leasurely = pomly, zvolna

leave = odcestovaŤ

lectern = písací stol

leek = èesnak

leg = noha

lemon = citrón

letter = list

lie = leŽaŤ

lifebelt = záchranny pás

life-belt = záchranny pás

lift = vyŤah

light = jasny, svetlo

lightning = blesk

lilac = orgován

lily-of-the-valley = konvalinka

lime-tree = lipa

linden-tree = lipa

linen = plátno

lining = podŤívka

lip = pera

liqueur = likér

little = maly

liver = jatrá

livestock = roŽny dobytok

loaf = chlieb

lobster = morsky rak

loch = jazero

lock = zámka

long = dlhy

lord = pán

lorry = nákladné auto

lounge = obyvacia izba

louse = voŤ

love = ľubiŤ, milovaŤ

lovely = krásny, drahy

lower-arm = predlaktie

luggage = batoŽina

lung = pľúca

macaroni = makaróny

machine = stroj

madam = pani

maid = slúŽka, chyŽná

major road = hradská

make = èiniŤ, robiŤ

man = èlovek

mantle = pelerína

map = mapa

margarine = margarín

market = trh

marmelade = lekvár

mason = murár

master = majster

match = zápalka

mattress = matrac

maybe = moŽno

mayhap = moŽno

meadow = lúka

meal = múka, èas k jedlu

meat = mäso

medicine = liek

meet = stretnúŤ sa

melon = melón

menu = jedálny lístok

metal = kov

metre = meter

midday = poludnie

midday meal = obed

milk = mlieko, dojiŤ

mineral = ruda

minute = minuta

miserable = zly, smutny

Mister = pán

mitten = rukavica

mole = krt

Monday = pondelok

money = peniaze

money order = poŤtová poukázka

month = mesiac

monument = pomník

moon = mesiac

morning = ráno

morter = malta

mother = matka

motor car = osobné auto

motorcycle = motocykel

mountain = pohorie, vrch

mouse = myŤ

mouth = ústa

movie theatre = kino

mow = kosiŤ

Mr. = pán

Mrs. = pani

mule = mulica

mushroom = hrib

music = hudba

mussel = muŤľa

mutton = baranina

my = moj, moja, moje

nail = klinec, necht

name = meno

nape = Ťija

nasty = Ťkaredy, zly

naught = nula

neck = krk

necklace = náhrdelník

necktie = viazanka

needle = ihla, Ťpendlík

net = sieŤ

network = sieŤ

new = novy

newspaper = noviny

nice = dobry

nickel = nikel

night = noc

nine = devät

nineteen = devätnásŤ

ninety = devätdesiat

no = nie

noon = poludnie

north = sever

nose = nos

not = nie

note = cestovny lístok

nought = nula

nourish = krmiŤ

novel = novy

November = november

null = nula

number = èísle

nurse = oŤetrovateľka

oak = dub

oar = veslo

oats = ovos

object = vec

o'clock = hodina

October = október

office = pisáreò

officer = dostojník

oil = olej

ointment = masŤ

okay = dobry

old = stary

olive = oliva

omnibus = autobus

once = jedenkrát

one = jedna, jedno

one hundred = sto

one time = jedenkrát

onion = cibuľa

on the left = vľavo

on the right = vpravo

open = otvoreny

operative = robotník

orange = pomaranè

ore = ruda

outfit = kostym

oven = kachle

overcoat = plásŤ

overshoe = galoŤa

over there = tam

ox = vol

oyster = ústrica

packet = balík

pain = bolesŤ

paint = farba

paintbrush = Ťtetec

painting = obraz

palm = palma

palmtree = palma

panties = spodné nohavice

pants = nohavice

paper = doklad, spis

paprika = paprika

parachute = padák

parcel = balík

parents = rodièia

park = park

parlour = obyvacia izba

parsley = petruŤka, petrŽlen

partridge = prepelica

passport = cestovny pas

pate = hlava

pause = pauza

pavement = chodník

paw = noha, chodidlo

pawn = vojak

pay = platiŤ

pea = hrach

pear = hruŤka

peasant = sedliak

pedestal cupboard = noèny stolík

pelvis = misa

pen = pero

pencil = ceruzka

pen-knife = vreckovy no

pepper = chierne korenie

perchance = moŽno

perform = èiniŤ, robiŤ

perhaps = moŽno

peril = nebezpeèenstvo

petrol = benzín

pharmaceutical = liek

physician = lekár

piano = pianíno

pianoforte = klavír

pick = pichaŤ

pick up = braŤ, vziaŤ

picture = obraz

pie = torta

pig = brav

pigeon = holub

pillow = poduŤka

pin = Ťpendlík

pine = smrek

pineapple = ananas

pine-tree = smrek

pink = klinèek

pipe = fajka

pistol = piŤtoľa

place of worship = kostol

plane = hoblík

plate = tanier

platform = nástupiŤte

plaza = námestie

please = prosím

plough = oraŤ, pluh

plum = slivka

plume = pero

police-station = policany urad

poor = zly

pork = bravèové mäso

port = prístav

portal = vchod, brána

porter = vrátnik

possibly = moŽno

postage stamp = poŤtová známka

post office = poŤtovni úøad

pot = hrniec na varenie

potato = zemiak

present = dar

pricey = drahy

property = sedliacky dvor

public square = námestie

pudding = puding

pullover sweater = pulóver

pumpkin = tekvica

purchase = kupovaŤ

pure = èisty

purse = peòaŽenka

pyjamas = pyŽama

quay = nástupiŤte

quickly = chytro, rychlo

quite = veľa, veľmi

rabbit = králik

radio = rádio

radish = retkevka, retkev

radius = rádio

railroad = Železnica

railway = Železnica

rain = dáŽï

raincoat = plፍ do daŽïa

rake = hrable

ranch = sedliacky dvor

raspberry = malina

rat = potkan

ray = rádio

razor = britva

read = èítaŤ

rebuke = karhaŤ

receipt = potvrdenka

recess = pauza

recline = leŽaŤ

red = èerveny

remain = zostaŤ

remotely = ïaleko

repair = ŤtopkaŤ

repeat = opakovaŤ

reply = odpovedaŤ

reproach = karhaŤ

reprove = karhaŤ

respond = odpovedaŤ

restraints = uzda

rice = ryŽa

rich = bohaty

ride = jazdiŤ

rifle = puŤka

ring = prsteò

river = rieka

road = cesta

roast = piecŤ, smaŽiŤ

robe = sukòa

roll = Žemľa

roof = strecha

room = byt

rooster = kohút

rope = lano

rose = ruŽa

route = cesta

rubber = guma

rucksack = plecák

ruler = lineár

run = beŽaŤ

rush = ponáhľaŤ sa

rye = ra

Sabbath = sobota

sad = smutny

saddle = sedlo

safety-belt = záchranny pás

safety-pin = spínadlo

safety pin = spínadlo

sailor = námornik

salad = Ťalát

salon = obyvacia izba

salt = soľ

salty = slany

sand = piesok

sardine = sardinka

Saturday = sobota

sauce = omáèka

sausage = klobása

saw = pilka

scenery = kraj

school = Ťkola

school desk = písací stol

scissors = noŽnice

scold = karhaŤ

screw = skrutka

screwdriver = vyvrtka

sea = more

second = sekunda

secretary = tajomníèka, tajomník

see = stretnúŤ sa, vidieŤ

sell = predaŤ

September = september

serpent = had

servant = slúŽka

seven = sedem

seventeen = sedemnásŤ

seventy = sedemdesiat

sew = priŤiŤ

sewing-machine = Ťijací stroj

sew on = priŤiŤ

shamrock = ïatelina

sharp = presne

shave = holiŤ

shawl = Ťál

she = ona

sheep = ovca

shin-bone = holenná kosŤ

shirt = koŤeľa

shoe = topánka

shoe-lace = shnúrky do topanky

shoemaker = èizmar, obuvník

shop = obchod, trh

short = krátky

shoulder = plece

shovel = lopata

shut = zavrety

sick = chory

sideboard = skriòa

sidewalk = chodník

sieve = sito

signature = podpis

silk = hodváb

sing = spievaŤ

single = jediny, slobodny

sir = pán

sister = sestra

sit = sedieŤ

sit down = sadnúŤ si

sitting-room = obyvacia izba

six = Ťest

sixteen = ŤestnásŤ

sixty = ŤesŤdesiat

ski = lyŽa

sledge = sane

sleep = spaŤ

sleeping-car = spací vozeò

sleigh = sane

slender = tenky

slice = rezaŤ, strihaŤ

slipper = domáca obuv

Slovak = slovensky

Slovenian = slovinsky

slowly = pomly, zvolna

small = maly

smith = kováè

snake = had

snow = sneh

soap = mydlo

soccer = futbal

sofa = pohovka

soft = sladky

soiled = Ťpinavy

soldier = vojak

sole = podoŤva

so long = do videnia

somber = smutny

son = syn

soup = polievka

sour = kysly

south = juh

sow = siaŤ

spade = ryľ

spanner = skrutkovy kľúè

speak = hovoriŤ

spectacles = okuliare

spinach = Ťpenát

spinster = sleèna

spoon = lyŽica

spray gun = piŤtoľa

spring = jar

springtime = jar

spruce = jedľa

spruce-fir = jedľa

square = námestie

squash = tekvica

stab = pichaŤ

stable = stajòa

stag = jeleò

staircase = schody

stairs = schody

stall = stajòa

stamp = poŤtová známka

stand = stáŤ

star = hviezda

start = zaèaŤ, vycestovanie

station-master = prednosta stanice

stay = zostaŤ

stay over = zostaŤ

steak = biftek

steel = oceľ

sting = pichaŤ

stone = kameò

stop = zastávka

store = obchod, trh

storm = víchor

stove = kachle

straight ahead = priamo, rovno

straight along = priamo, rovno

straightedge = lineár

straw = slama

strawberry = jahoda

stream = potok

string = lano

stroll = ísŤ

sty = stajòa

sugar = cukor

suit = kostym

summer = leto

summon = volaŤ, zavolaŤ

sun = slnko

Sunday = nedeľa

supper = veèera

sweep = zametaŤ

sweet = sladky

swiftly = chytro, rychlo

swine = brav

switch = vypínaè

table = stol

tailor = krajèír

take = braŤ, vziaŤ

take over = kupovaŤ

talk = hovoriŤ

tank = priehradová nádrŽ, panciernik

tart = kysly, torta

tea = èaj

teacher = uèiteľ

telegram = telegram

telephone = telefón

tempest = víchor

ten = desaŤ

tender = sladky

thanks = ïakujem

thank you = ïakujem

that = èo

theatre = divadlo

the day after tomorrow = pozajtre

the day before yesterday = predvèerom

there = tam

thermometer = teplomer

thick = tlsty

thigh = stehno

thimble = náprstok

thin = tenky

thing = vec

third = jedna tretina

thirsty = smädny

thirteen = trinásŤ

thirty = tridsaŤ

thou = ty, vy

thread = niŤ

three = tri

throat = hrdlo

thumb = palec

thunder = hrom

Thursday = Ťtvrtok

tibia = holenná kosŤ

ticket = cestovny lístok

ticket-window = okienko

tie = viazanka

time = hodina, èas

tin-opener = otvaraè na konzervy

tiny = maly

tire = pneumatika

tired = unaveny

toast = piecŤ, smaŽiŤ

tobacco = tabak

today = dnes

toilet = záchod

tomato = rajèina

tomorrow = zajtra

tongs = klieŤte

tongue = jazyk

tooth = zub

tooth-brush = kefka na zuby

tooth-paste = zubná pasta

tortoise = korytnaèka

towel = uterák

town = mesto

town-hall = radnica

town hall = radnica

tractor = traktor

trade = obchod, podnik

translate = preloŽiŤ

travel = jazdiŤ, cestovaŤ

tree = strom

trefoil = ïatelina

trouble = starosŤ

trousers = nohavice

truck = nákladné auto

trumpet = trúba

Tuesday = utorok

tulip = tulipán

tummy = telo

turnip = repka

twelve = dvanásŤ

twenty = dvadsaŤ

twice = dvakrát

two = dve

typewriter = písací stroj

tyre = pneumatika

ugly = Ťkaredy

umbrella = dáŽdnik

uncle = stryc, ujec

unclean = Ťpinavy

underpants = spodné nohavice

uniform = rovnoŤata, uniforma

unmarried = jediny, slobodny

unmarried woman = sleèna

upper-arm = nadlaktie

upper arm = nadlaktie

valley = údolie

veal = telacie mäso

vegetable = zelenina

velvet = zamat

vend = predaŤ

very = veľa, veľmi

very much = veľa, veľmi

vest = vesta

village = dedina

vinegar = ocot

violet = fialovy, fialka

violin = husle

waistcoat = vesta

wait = èakaŤ

waiter = èaŤník

wait for = èakaŤ

wallet = náprsná taŤka, peòaŽenka

walnut = orech

warehouse = obchodny dom

wash = umyvaŤ

wasp = osa

watch = vreckové hodinky, hodiny

water = voda

water-bottle = kantína

way = cesta

way out = vychod

wealthy = bohaty

wedding = svatba

wedding-party = svatba

Wednesday = streda

week = tyŽdeò

well = kalamár, studòa

well-off = bohaty

wench = dievèa

west = západ

wharf = nástupiŤte

what = èo

what for = preèo

wheat = pŤenica

whence = odkiaľ

where = kam, kde

wherefore = preèo

where ... to = kam

while = èas

white = biely

whither = kam

why = preèo

wild boar = diviak

willow = vrba

wind = vietor

window = oblok, okienko

wine = víno

winter = zima

wireless = rádio

wire-shears = noŽnice na drót

woman = Žena

woods = les

wool = vlna

work = pracovaŤ

worker = robotník

working man = robotník

workman = robotník

wreath = veniec

wrench = kľúè

wrist-watch = vreckové hodinky

ye = ty, vy

year = rok

yellow = Žlty

yes = áno

yesterday = vèera

yon = tam

yonder = tam

you = ty, vy

zero = nula

zilch = nula

zinc = cink

zither = citara

zone = opasok


JGC Logo Valid HTML5 Logo HTML5 Logo Valid CSS3 Logo JGC Logo
Copyright logo
This page (engslo.html) was last modified on Sunday 27/01/2013