Search billions of records on Ancestry.com
   
Website logo - Click to go to Home pageTranslations Page

Wordlist Maltese-English (Modern),

Alla = God

Franza = France

Franåiz = French, French language, Frenchman

Ingilterra = England

Ingliz = English, English language, Englishman, Sassenach

Ispanjol = Spanish, Spanish language, Spaniard

Italja = Italy

Kanada = Canada, Canada

Kartaõni = Carthage

Malta = Malta

Russja = Russia

Spanja = Spain

abbli = able, capable

abjad = blank, white, white

alla = god

arja = air

armel = widower

armla = widow

art = earth, land, soil

artab = soft

arti = art

artista = artist

avukat = advocate, barrister, counsel, intercessor, lawyer, solicitor

azzar = steel

aħdar = green

aħmar = red, red

bajda = egg

ballut = oak

banana = banana

baqra = cow

basla = onion

baħri = sailor

bejt = roof

belt = city, town

beraq = lightning

bin = son

bint = daughter

birra = ale, beer

bodbod = he-goat

dahar = back

dar = house

dawl = light

daħk = laughter

daħka = laugh

dell = shade, shadow

delu = bucket, pail

difer = nail

dlam = darkness, murk

driegħ = arm

dundjan = turkey

dwejra = cottage

fabbli = affable, friendly, good-natured, kind

fqir = miserable, poor

fraõli = breakable, brittle, fragile

frazi = sentence

frotta = fruit

funzjoni = function

gendus = ox

gravi = important, serious

griz = grey

gzira = island

għajn = eye

għama = blindness

għani = affluent, rich, wealthy, well-off

għaref = sagacious, sage, wise

għarqub = heel

għera = nakedness, nudity

għerf = wisdom

għoli = high, lofty, tall

għonq = neck

għoõol = calf

iblah = foolish

id = hand

ikrah = nasty, ugly, nasty, ugly

ikħal = blue

ilma = water

iltim = orphan

inbid = wine

isfar = yellow

iswed = black, black

jum = day

kannella = brown

karta = paper

kbir = big, great, large

kelb = dog

kelma = word

kiefer = cruel

kobor = size

koxxa = thigh

krizi = crisis, depression, emergency

ksieħ = cold

ktieb = book

kustjoni = question

kwistjoni = question

laħam = meat

lvant = east, East

mara = woman

marid = ill, sick, patient

mera = looking-glass, mirror

mewt = death

missier = father

miõnun = crazy, insane, mad, nuts, lunatic

mogħza = she-goat

morr = acerbic, bitter

moħħ = brain, mind

muntun = ram, tup

mħabba = affection, love

mħadda = pillow

nagħõa = sheep

nar = fire

natura = character, nature

nobbli = of noble birth

omm = mother

oħt = sister

patata = potato

professur = professor

qadd = waist, waistline

qaddej = boy, servant

qadim = old

qalb = heart

qamar = moon

qares = acetous, acid, sour, tart

qattus = cat

qawsalla = rainbow

qmis = shirt

rari = rare

ras = head, pate

raõel = fellow, man

riõel = leg, leg, paw

roza = pink

rqad = sleep

rtuba = mellowness, softness, tenderness

sabar = patience

saba' = finger

safi = clean, pure

sallur = eel

sbejħa = pretty

sbuħija = beauty

seftura = maid, servant

seklu = century, centennial, century

sema = heaven, sky

serduq = cock, rooster

sid = boss, master

sidt = mistress

sieq = foot, paw

silõ = snow

skola = school

spalla = shoulder

sultan = king

suq = market, marketplace

swidija = blackness

sħana = heat

tabib = doctor, physician

tajjeb = good, nice, okay

tallab = beggar, beggar

tama = hope

tazza = glass

tifel = boy, lad, laddie

tifla = girl, lass, wench

tiõieõa = chicken, fowl

tosku = poison

tqil = difficult, hard, inconvenient

tramuntana = north, North

triq = road, route, way

twerwir = panic

vuåi = voice, vote

werqa = leaf, sheet

widna = ear

wieħed = one

xadin = ape, monkey

xahar = month

xemx = sun

xewqa = desire, want, wish

xita = rain

xitla = plant, plant

xiħ = old, old man

xiħa = gammer, old woman

xkora = bag, sack

xogħol = job, work

åirasa = cherry

åpar = fog, mist

õar = neighbour

õbin = forehead

õebel = stone

õemel = camel

õennien = gardener

õewnaħ = wing

õild = leather

õlata = freezing cold, frost, frost

õnien = garden

õobna = cheese

õobon = cheese

zaqq = abdomen, belly, tummy

zarbuna = shoe

ziemel = horse

ħabrieki = diligent, hardworking, industrious

ħadd = chin

ħaddiem = hand, laborer, labourer, operative, worker, working man, workman

ħadid = iron

ħafif = easy, facile

ħajjat = tailor

ħalib = milk

ħalliel = thief

ħass = lettuce

ħawħa = peach

ħaxix = grass, grass, herb

ħazin = bad, miserable, nasty, poor

ħelsien = freedom

ħelu = gentle, soft, sweet, tender

ħobz = bread, loaf

ħobza = bread, loaf

ħoss = sound

ħu = brother

ħuta = fish


JGC Logo Valid HTML5 Logo HTML5 Logo Valid CSS3 Logo JGC Logo
Copyright logo
This page (maleng.html) was last modified on Sunday 27/01/2013